CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Thông tin dự án
Xúc tiến đầu tư, dự án
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành
Tra cứu văn bản
Nội dung trích yếu:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Văn bản Trung ương


 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
03/2021/TT-BNV 29/06/2021 Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn cà chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
1352/QĐ-BCT 10/05/2021 Tặng thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam"
478/QDD-BCT 09/02/2021 Dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ
360/QĐ-BCT 03/02/2021 Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ
06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
3620/QĐ-BCT 31/12/2020 Phê duyệt Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025
39/2020/TT-BCT 30/11/2020 Thông tư số 39/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương
01/2020/TT-VPCP 21/10/2020 Thông tư 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
7698/BCT-AP 13/10/2020 Mời tham dự Hội thảo kết nối giao thương Việt Nam - UAE

Văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh


Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
25/7/2021 26/07/2021 Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao hết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
415/QĐ-UBND 14/07/2021 bãi bỏ Quyết định số 546/QĐ-UBND, ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai
407/QĐ-UBND 09/07/2021 Kiện toàn, tổ chức lại các Chốt kiếm soát, phòng chống dịch Covid - 19
433/QĐ-UBDT 18/06/2021 Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
86/CV-BCĐ 28/05/2021 Công văn số 86/CV-BCĐ ngày 11/5/2021 cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai
79/TB-VP 17/05/2021 Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm ký 2021 - 2026
76/CV-BCĐ 11/05/2021 Công văn số 76/CV-BCĐ ngày 11/5/2021 cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai