CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Thông tin dự án
Xúc tiến đầu tư, dự án
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành
Tra cứu văn bản
Nội dung trích yếu:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
3161/QĐ-BCT 21/10/2019

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"

3041/QĐ-BCT 08/10/2019

Ban hành và áp dụng bộ tiêu chí, mẫu thiết kế Biển hiệu/Biểu tượng cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của Bộ Công Thương

949/XNK-CN 23/09/2019

V/v phối hợp triển khai dịch vụ công trực tuyến

2629/QĐ-BCT 26/08/2019

Phê duyệt và công bố Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2018

6105/BCT-AP 20/08/2019

V/v Quảng Tây, Trung Quốc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm

08/CT-BCT 15/07/2019