CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Thông tin dự án
Xúc tiến đầu tư, dự án
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành
Tra cứu văn bản
Nội dung trích yếu:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
36/2015/QĐ-UBND 04/12/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

28/2015/QĐ-UBND 29/09/2015

Về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh

26/2015/QĐ-UBND 24/09/2015

Về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử trên mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

21/2015/QĐ-UBND 11/09/2015

Về việc ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai

18/2015/QĐ-UBND 18/08/2015

V/v ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai

09/2015/QĐ-UBND 12/02/2015

Về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

21/2014/QĐ-UBND 12/09/2014

Về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/2014/QĐ-UBND 27/06/2014  Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Gia Lai
04/2014/QĐ-UBND 10/04/2014 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý dự án đầu tư sử dụng  vốn ngân sách Nhà nước của tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định  số 12/2010/QĐ-UBND ngày 01/7/2010 của UBND tỉnh Gia Lai
49/QĐ-UBND 12/02/2014 Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2022