CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Thông tin dự án
Xúc tiến đầu tư, dự án
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành
Tra cứu văn bản
Nội dung trích yếu:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
28/2016/TT-BCT 05/12/2016

Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 và năm 2017 với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% đối với hàng hóa có xuất sứ từ Campuchia

22/2016/TT-BCT 03/10/2016


Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

36/2016/QĐ-TTg 01/09/2016

Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

122/2016/NĐ-CP 01/09/2