CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Thông tin dự án
Xúc tiến đầu tư, dự án
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành
Chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cơ quan

1. Giám đốc: Phạm Văn Binh

     - Phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở Công Thương; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Bộ Công Thương và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

     - Trực tiếp chỉ đạo, quản lý: Công tác tổ chức cán bộ; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các chỉ số năng lực cạnh tranh lĩnh vực công thương; công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển hàng năm, dài hạn; công tác tổng hợp tình hình hoạt động công thương, tài chính ngành, đầu tư công; năng lượng tái tạo; sự nghiệp khuyến công và xúc tiến thương mại.
     - Chủ tài khoản của Sở; Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng kỷ luật; Trưởng ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử; Trưởng ban biên tập Websiste; Trưởng ban chỉ đạo ISO của Sở; người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở. Trực tiếp xử lý văn bản đến và ký văn bản phát hành của Sở, trừ văn bản đã phân công, ủy quyền cho các Phó Giám đốc.

     - Trực tiếp phụ trách Văn phòng, Thanh tra, Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp, Phòng Quản lý năng lượng, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. Phụ trách lĩnh vực công thương địa phương gồm: Thành phố Pleiku, thị xã An Khê, huyện Đức Cơ, huyện Chư Sê, huyện Chư Pưh.

     - Tổ chức thực hiện và giữ mối quan hệ phối hợp với người đứng đầu các sở, ngành, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh và các địa phương trong tỉnh. Giữ mối quan hệ phối hợp giữa Sở với Đảng uỷ Sở, các tổ chức chính trị xã hội thuộc Sở.

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Duy Lộc

     - Giúp Giám đốc quản lý, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp, an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm hàng hóa công nghiệp, sở hữu công nghiệp; công tác kỹ thuật an toàn, môi trường công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; khoa học kỹ thuật và công nghệ trong công nghiệp; lĩnh vực điện lực (trừ lĩnh vực năng lượng tái tạo), sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; lĩnh vực ngành nghề, làng nghề nông thôn, kinh tế hợp tác xã; công tác quốc phòng, an ninh của Sở.

     - Thực hiện sự phân công của Giám đốc Sở tham gia một số Ban Chỉ đạo, Hội đồng tư vấn, Tổ giúp việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quyết định riêng.

     - Trực tiếp phụ trách Phòng Quản lý công nghiệp, Phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường. Phụ trách lĩnh vực công thương địa phương gồm: Huyện Đăk Đoa, huyện Mang Yang, huyện Đăk Pơ, huyện K’bang, huyện Kông Chro, huyện Ia Grai, huyện Chư Prông.

3. Phó Giám đốc: Đào Thị Thu Nguyệt:

      - Giúp Giám đốc quản lý, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực thương mại nội địa; xuất khẩu, nhập khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế lĩnh vực công thương, thương mại điện tử, thương mại biên giới; lĩnh vực cạnh tranh, chống phá giá, chống trợ cấp; công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; công tác khoa học – kỹ thuật và công nghệ trong thương mại; công tác xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.

     - Là người được Giám đốc – Chủ tài khoản uỷ quyền ký thay chủ tài khoản; Chủ tịch Hội đồng sáng kiến của Sở; Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Sở. Thực hiện sự phân công của Giám đốc Sở tham gia một số Ban Chỉ đạo, Hội đồng tư vấn, Tổ giúp việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quyết định riêng.
     - Trực tiếp Phụ trách Phòng Quản lý thương mại, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu. Phụ trách lĩnh vực công thương địa phương gồm: Huyện Chư Păh, huyện Phú Thiện, thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa, huyện Krông Pa.

Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2022