CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Xúc tiến đầu tư, dự án
Thống kê, báo cáo
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Khen thưởng, kỷ luật
Xử phạt lĩnh vực ngành
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Chính sách mới
Thông tin đấu thầu
Thông tin về dự án
Góp ý dự thảo
Hỏi đáp trực tuyến
Lịch công tác
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cơ quan

1. Giám đốc Sở: Phạm Văn Binh

2. Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Duy Lộc

       a) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ Giám đốc Sở: Chịu trách nhiệm trước Bộ Công Thương, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Gia Lai và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý toàn diện hoạt động công nghiệp, thương mại và các hoạt động khác của Sở.
       b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành: Công tác tổ chức, bộ máy; cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác thanh tra; công tác quy hoạch; lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, an toàn thực phẩm; công tác kỹ thuật an toàn, môi trường; lĩnh vực ngành nghề, làng nghề nông thôn, kinh tế hợp tác xã; công tác khuyến công và xúc tiến thương mại.
       c) Phụ trách phòng Quản lý công nghiệp, Phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường, Phòng Quản lý năng lượng, Thanh tra Sở, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.
       d) Chủ tài khoản của Sở. Tổ chức thực hiện mối quan hệ phối hợp giữa Sở với các đơn vị, đoàn thể của tỉnh và các địa phương trong tỉnh. Giữ mối quan hệ phối hợp giữa Sở với Đảng uỷ Sở, các đoàn thể thuộc Sở.

3. Phó Giám đốc: Đào Thị Thu Nguyệt:
       a) Giúp Giám đốc Sở theo dõi lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế, thương mại điện tử; lĩnh vực cạnh tranh, chống phá giá, chống trợ cấp; công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; công tác kế hoạch, tài chính, tổng hợp; xây dựng nông thôn mới; hoạt động công thương của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; công tác hành chính văn phòng; công tác quốc phòng, an ninh, trật tự của Sở.
       b) Giải quyết công việc của Sở khi Phó Giám đốc phụ trách đi vắng, không bao gồm công tác tổ chức, cán bộ, khen thưởng, kỷ luật (trừ các hoạt động được ủy quyền tại văn bản riêng); người thứ nhất được chủ tài khoản uỷ quyền ký thay chủ tài khoản.
       c) Phụ trách Phòng Quản lý thương mại, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu, Phòng Kế hoạch – Tài chính - Tổng hợp, Văn phòng Sở.
       d) Đảm nhận một số nhiệm vụ phát sinh đột xuất khác theo sự phân công.
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2020