Kết quả công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng bài: 05/10/2020

Thực hiện Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Trong 9 tháng đầu năm 2020, công tác thanh tra Sở đạt được kết quả như sau:Về công tác thanh tra: Thực hiện 03 cuộc thanh tra (trong đó: 02 cuộc đã hoàn thành xong và 01 cuộc đang triển khai thực hiện) tại 28 đơn vị, về các lĩnh vực hoạt động như: Hoạt động điện lực; hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá và hoạt động sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Kết quả thanh tra, chưa có đơn vị nào có hành vi vi phạm phải xử lý vi phạm hành chính. Nhìn chung, việc triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra luôn tuân thủ theo quy định; đúng phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua công tác thanh tra, đã kịp thời phát hiện, nhắc nhỡ, chấn chỉnh, hướng dẫn các đơn vị được thanh tra khắc phục tồn tại, đồng thời giúp cho các đơn vị được thanh tra hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoạt động, nhằm chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Thanh tra trong lĩnh vực điện                Ảnh: Thanh tra

Ngoài ra, tiếp nhận 03 hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực từ đơn vị Điện lực Pleiku chuyển đến. Chánh thanh tra Sở đã ra 03 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 cá nhân đã có hành vi vi phạm về trộm cắp điện, với tổng số tiền xử phạt là: 33.500.000 đồng (Ba mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng).

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Duy trì công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo thường xuyên theo quy định. Trong 9 tháng đầu năm 2020, tiếp nhận 04 đơn kiến nghị (02 đơn không thuộc thẩm quyền và 02 đơn thuộc thẩm quyền). Nhìn chung, công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được giải quyết kịp thời, đúng thời gian quy định và giải quyết dứt điểm, không có đơn thư tồn đọng.

Về công tác phòng, chống tham nhũng: Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của cấp trên, Thanh tra Sở đã tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 theo quy định. Trên cơ sở đó, đã triển khai thực hiện trong cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định; tuyên truyền và phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Công tác này, luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở có sự phối hợp tốt nên việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được tổ chức triển khai nghiêm túc, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị nắm bắt và thực hiện có hiệu quả./.

Thanh tra
 Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2020