Gia Lai: Triển khai Ngày chuyển đổi số năm 2023 từ 15/9

Ngày đăng bài: 13/09/2023
 

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2422/KH-UBND về triển khai Ngày chuyển đổi số tỉnh Gia Lai năm 2023 theo chủ đề Ngày chuyển đổi số quốc gia là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.Mục đích của kế hoạch là triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”; đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 921/UBND-CTHĐ ngày 12-5-2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20-1-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngày chuyển đổi số tỉnh là sự kiện giúp nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và lợi ích thiết thực của chuyển đổi số đối với cuộc sống của mỗi người dân và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh, nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

Các hoạt động theo kế hoạch diễn ra từ ngày 15-9 đến 15-10 gồm: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Ngày chuyển đổi số tỉnh, hưởng ứng các hoạt động Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023; tổ chức phát động các hoạt động triển khai Ngày chuyển đổi số tỉnh và hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023; tổ chức các hội thảo nhằm triển khai Ngày chuyển đổi số tỉnh và hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023…

Nội dung các hoạt động tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

 

Nguồn tin: Báo Gia Lai điện tử
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 27/12/2022.


medal