Hướng dẫn thực hiện xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Ngày đăng bài: 21/09/2020

Thực hiện Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều khiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương quy định về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Quyết định số 1390/QĐ-BCT ngày 26/5/2020 của Bộ Công Thương về việc ban hành bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương. Sở Công Thương hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung trên trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Gia Lai như sau:


1. Đối với việc xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm:

- Theo mục 1 khoản 5 Điều 10 của Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương quy định: “Người trực tiếp sản xuất phải được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở xác nhận”

- Theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương quy định về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương quy định:

 “Điều 1. Bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

     3. Bổ sung khoản 4 Điều 6 như sau:

 

    “4. Chủ cơ sở xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo Mẫu 01 và Mẫu 02 tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này”.”

Kể từ ngày 03/8/2020 (ngày Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương có hiệu lực), Sở Công Thương tỉnh Gia Lai không thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm. Việc xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm sẽ do chủ cơ sở tự xác nhận.

2. Đối với việc xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm:

 

Quyết định số 1390/QĐ-BCT ngày 26/5/2020 của Bộ Công Thương có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản của Bộ Công Thương.

Nội dung chi tiết của Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ, Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 và Quyết định số 1390/QĐ-BCT ngày 26/5/2020 của Bộ Công Thương được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tại địa chỉ
http://sct.gialai.gov.vn./.

Phòng Quản lý công nghiệpTrang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2020