Kết quả thanhtra các đơn vị hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện

Ngày đăng bài: 04/09/2020

Thực hiện Quyết định số 46/QĐ-SCT ngày 29/6/2020 của Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện; từ ngày 07/7/2020 đến ngày 22/7/2020, Đoàn thanh tra Sở Công Thương đã tiến hành thanh tra tại 09 đơn vị hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện, gồm: Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 4; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 74; Công ty cổ phần thủy điện Đak Đoa; Xí nghiệp thủy điện Ry Ninh - Công ty dịch vụ điện lực Miền Trung; Chi nhánh Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn; Công ty thủy điện An Khê Ka Nak; Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Tô Na; Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai và Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.
Qua thanh tra, nhìn chung tất cả các đơn vị đã thực hiện các nội dung sau: Được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy phép hoạt động điện lực theo quy định; Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị đảm bảo điều kiện đảm nhiệm công việc theo quy định; Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành của các đơn vị đảm bảo điều kiện đảm nhiệm công việc theo quy định; Tổ chức tập huấn, sát hạch, cấp thẻ an toàn điện; cấp giấy chứng nhận vận hành cho đội ngũ trực tiếp vận hành theo quy định; Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của các đơn vị đã được kiểm định và đăng ký theo quy định; Xây dựng các quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố điện theo quy định; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành theo quy định; Thực hiện đo, kiểm tra trị số nối đất hệ thống chống sét của nhà máy thủy điện theo quy định; Thiết lập hồ sơ; trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy; tổ chức học tập và diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy theo quy định; Được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận đề án đánh giá tác động môi trường theo quy định; hợp đồng với đơn vị có chức năng thực hiện xử lý chất thải nguy hại; thực hiện báo cáo giám sát chất lượng môi trường theo quy định;
Thực hiện việc ký kết hợp đồng mua bán điện dài hạn theo quy định…
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót như: Tại thời điểm kiểm tra có một số công nhân đang trực ca vận hành không mang theo thẻ và xuất trình thẻ an toàn điện theo quy định; việc cập nhật văn bản liên quan tại mục tài liệu viện dẫn của một số quy trình điện còn thiếu; một số biển báo an toàn điện cũ chưa phù hợp về quy cách; một số đơn vị đã xây dựng đầy đủ các quy trình vận hành, xử lý sự cố theo quy định. Tuy nhiên, tại thời điểm đoàn kiểm tra không lưu giữ các quy trình này tại vị trí vận hành theo quy định…
Kết thúc cuộc thanh tra, Đoàn thanh tra đã báo cáo kết quả thanh tra, Giám đốc Sở đã ban hành Kết luận thanh tra, trong đó yêu cầu các đơn vị khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót và thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện./.
Thanh tra


Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2020