Ngành Công Thương Gia Lai xây dựng kế hoạch và hướng dẫn hưởng ứng phát động tháng ATVSLĐ năm 2020 của ngành

Ngày đăng bài: 03/06/2020

Thực hiện văn bản số 369/BCT-VP ngày 16/01/2019 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn triển khai tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 và công tác tổng kết, khen thưởng ATVSLĐ-PCCN ngành Công Thương năm 2019; Thực hiện hướng dẫn nội dung Thông báo số 1218/LĐTBXH-TLĐ ngày 07/4/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc tổ chức Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2020 văn bản số 373/ATMT-ATCN ngày 15/4/2020 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp về việc tổ chức Tháng hành động năm 2020;


Sở Công Thương Gia Lai đã lập Kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Ngành Công Thương đã gửi đến các đơn vị thuộc Ngành nội dung kế hoạch và Tuyên truyền sâu rộng đến các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh để nâng cao hơn nữa nhận thức và ý thức trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động trong đơn vị trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước về công tác ATVSLĐ và thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình lao động, thường xuyên đẩy mạnh công tác huấn luyện ATVSLĐ, các hoạt động cải thiện điều kiện làm việc, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập. 

Qua đó, yêu cầu các đơn vị thuộc ngành phải thường xuyên thực hiện một số việc trọng tâm sau để đảm bảo công tác ATVSLĐ-PCCN:

- Tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020, với chủ đề: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”; tùy theo đặc điểm sản xuất và trọng tâm công tác ATVSLĐ-PCCN của năm, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh có thể lựa chọn chủ đề riêng phù hợp, sát thực với điều kiện sản xuất kinh doanh của đơn vị;

- Công tác duy trì, phát triển tinh thần của Tháng ATVSLĐ-PCCN, các kế hoạch thực hiện trong năm tập trung vào các hoạt động cụ thể, thiết thực như: cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc; thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ-PCCN cho người lao động, người làm công tác ATVSLĐ-PCCN và người sử dụng lao động; tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ngăn chặn các nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn lao động; tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện các quy trình, quy định, quy phạm an toàn đối với máy, thiết bị, công trình, trang bị bảo hộ lao động;

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, tự kiểm tra nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời những nguy cơ mất an toàn, hiện tượng vi phạm các quy định và điều kiện lao động chưa đạt yêu cầu và phải được duy trì thực hiện thường xuyên; Tổ chức thăm hỏi, động viên những trường hợp bị tai nạn lao động.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phát động các phong trào tổ chức hội thi, hội thao ATVSLĐ-PCCN; Biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích trong công tác ATVSLĐ-PCCN và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tại đơn vị;  

- Cần tập trung vào các chủ đề như: Môi trường; khai thác và chế biến khoáng sản; sản xuất và sử dụng hóa chất; bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; các vấn đề về an toàn điện cao áp, điện nông thôn; chiết nạp gas; kinh doanh xăng, dầu …

- Đồng thời kết hợp với các nội dung hướng dẫn theo nội dung văn bản số 1218/LĐTBXH-TLĐ ngày 07/4/2020 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc Tổ chức tháng hành động ATVSLĐ và tháng Công nhân năm 2020 nhằm lồng ghép việc chỉ đạo thực hiện đảm bảo an toàn, phối hợp trong công tác chăm lo sức khỏe, đời sống Công nhân… trong thời điểm trước và sau tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát và công bố hết dịch tại các doanh nghiệp trong quá trình triển khai Kế hoạch hưởng ứng Tháng ATVSLĐ của các đơn vị đã xây dựng, Sở Công Thương cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác tổng kết, rút kinh nghiệm hưởng ứng Tháng ATVSLĐ, công tác báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ cho các cơ quan chức năng cũng như đề xuất việc khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN theo thời gian quy định để kịp thời báo cáo công tác Tháng ATVSLĐ nănm 2020 và đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN./.

Hoàng Hùng - P. KTAT&MT

 
 Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2020