Toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại Diễn đàn Cấp cao Năng lượng Việt Nam 2020

Ngày đăng bài: 22/07/2020

Tại Diễn đàn Cấp cao Năng lượng Việt Nam 2020 do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì và chỉ đạo tổ chức ngày 22/7, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có bài phát biểu với tiêu đề : "Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị". Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trư