Kết quả Chương trình khuyến công giai đoạn 2014 - 2020 theo Quyết định số 1288/QĐ-CP ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng bài: 19/05/2020

Thực hiện Chương trình khuyến công đến năm 2020 theo Quyết định số 1288/QĐ- TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo, quán triệt và triển khai Chương trình khuyến công. Theo đó, công tác khuyến công giai đoạn 2014- 2020 đã đạt được những kết quả nhất định như: hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng cho 01 cụm công nghiệp; hỗ trợ xây dựng 03 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất mới, công nghệ mới; hỗ trợ cho 18 cơ sở chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến; tổ chức 02 hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn (CNNT); tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp;hỗ trợmở 01 lớp đào tạo nghề dệt thổ cẩm; hỗ trợ mở 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực.Với tổng kinh phí thực hiện chương trình giai đoạn 2014-2020: nguồn kinh phí Khuyến công quốc gia 9.510 triệu đồng; nguồn kinh phí khuyến công địa phương 712 triệu đồng. Đạt được những kết quả như trên công tác khuyến công trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, được sự quan tâm của các cấp, các ngành; Lãnh đạo Sở Công Thương; Lãnh đạo Trung tâm, và sự ủng hộ nhiệt tình của các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh đã góp phần vào định hướng sản xuất, phát triển thị trường tạo mối liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước.

Trong thời gian tới, công tác khuyến công tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động khuyến công, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí để thực hiện các nội dung Chương trình hoạt động khuyến công, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động theo hướng công nghiệp hóa tạo việc làm, tăng thu nhập, tạo điều kiện cho CNNT phát triển bền vững trong hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội hoàn thiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực và tài nguyên, giảm thiểu phát thải hạn chếmức độ gia tăng ô nhiễm,bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường và sức khỏe con người.

Phòng KC&TVCNTrang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2022