Hoạt động Công nghiệp và Thương mại tháng 12 năm 2019, chương trình công tác tháng 01 năm 2020

Ngày đăng bài: 24/12/2019


Giá trị sản xuất công nghiệp: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 12 ước thực hiện 2.113 tỷ đồng, năm 2019 ước thực hiện 21.127,33 tỷ đồng, đạt 100,03% so với kế hoạch năm và tăng 7,28% so với cùng kỳ. Trong đó:


- Công nghiệp khai khoáng: tháng 12 ước thực hiện 17,29 tỷ đồng, năm 2019 ước thực hiện 154 tỷ đồng, đạt 83,39% kế hoạch và tăng 2,93% so với cùng kỳ.

- Công nghiệp chế biến, chế tạo: tháng 12 ước thực hiện 1.323,42 tỷ đồng, năm 2019 ước đạt 14.228,9 tỷ đồng, đạt 104,13% kế hoạch, tăng 10,33% so với cùng kỳ.

- Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt: tháng 12 ước thực hiện 763,49 tỷ đồng, năm 2019 ước thực hiện 6.657,83 tỷ đồng, đạt 92,64% kế hoạch, tăng 1,43% so với cùng kỳ.

- Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải: tháng 12 ước thực hiện 8,8 tỷ đồng, năm 2019 ước thực hiện 86,62 tỷ đồng, đạt 100,72% kế hoạch, tăng 5,06% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 12/2019 ước đạt 7.129,6 tỷ đồng, tăng 4,52% so với tháng trước, tăng 8,64 % so với cùng kỳ năm trước. Năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 69.830,02 tỷ đồng đạt 102,24% kế hoạch năm và tăng 19,72% so với năm 2018; trong đó, kinh tế Nhà nước ước đạt 2.337,95 tỷ đồng chiếm tỷ trọng  3,35%, kinh tế tập thể đạt  16,7 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 0,02%, kinh tế cá thể đạt 26.650,47 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 38,16%, kinh tế tư nhân đạt 40.824,9 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 58,46%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu:

Xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tháng 12 ước thực hiện 50 triệu USD, năm 2019 ước đạt 500 triệu USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 6,38% so với cùng kỳ.

Ước thực hiện các mặt hàng xuất khẩu như sau: Cà phê:179.000 tấn/ 291 triệu USD giảm 16,74% về lượng, giảm 23,42% về giá trị so với cùng kỳ; Mủ cao su: 3.700 tấn/ 5,5 triệu USD, tăng 5,7% về lượng, giảm 1,79% về giá trị so với cùng kỳ; Sắn lát: 3.400 tấn/0,9 triệu USD giảm 88,28% về lượng, giảm 87,21% về giá trị so với cùng kỳ; Sản phẩm gỗ 7 triệu USD, đạt tương đương so cùng kỳ; hàng khác đạt: 195,6 triệu USD tăng gấp 2,7 lần so cùng kỳ.

Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu tháng 12 ước thực hiện 4,5 triệu USD, lũy kế 12 tháng ước đạt 95,16 triệu USD, đạt 105,74% kế hoạch, đạt tương đương so với cùng kỳ

Ước thực hiện các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu như sau: Gỗ nguyên liệu 3,8 triệu USD giảm 67,23% so với cùng kỳ; sắn lát 5.225 tấn /1,01 triệu USD giảm gần 80% về lượng và kim ngạch; hạt điều 13.965 tấn /21,5 triệu USD giảm 6% về giá trị. Hàng khác tăng 24,82%. 

Kinh tế biên mậu:
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới năm 2019 ước đạt 59,5 triệu USD, giảm 25,62% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do kim ngạch nhập khẩu sắn lát, gỗ nguyên liệu...giảm mạnh.

Trong đó xuất khẩu đạt 25 triệu USD, tăng 73% so với cùng kỳ với một số mặt hàng chủ yếu: Hàng bách hóa 7,5 triệu USD; năng lượng điện 3,6 triệu USD, vật tư nông nghiệp 9,3 triệu USD và một số hàng hóa khác. Nhập khẩu đạt 34,5 triệu USD, giảm 47,4% so với cùng kỳ với các mặt hàng chủ yếu là gỗ nguyên liệu đạt 4 triệu USD giảm 85% so cùng kỳ, sắn lát 5.225 tấn/1,01 triệu USD giảm hơn 80% về lượng và kim ngạch, hạt điều 14.555 tấn /22,4 triệu USD giảm 2,6% về kim ngạch, cao su tự nhiên 4 triệu USD và một số mặt hàng khác

Thực hiện hàng chính sách (Giống cây trồng, vật nuôi, phân bón):

Theo Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ 73,505 tỷ để thực hiện việc cung cấp hàng hóa không thu tiền cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã tổ chức đấu thầu và cung cấp các mặt hàng chính sách. Kết quả cụ thể đến hết tháng 11/2019 như sau: Phân bón giao cấp 469,686 tấn cho 2.057 hộ dân,  tổng giá trị thực hiện: 6,857 tỷ đồng  đạt 98,98 % kế hoạch vốn. Giống cây trồng giao cấp 12,937 tấn ngô lai cho 390 hộ dân, 4,186 tấn lúa thuần HT1 cho 91 hộ dân; tổng giá trị thực hiện: 1,207 tỷ đồng  đạt  98,82% kế hoạch vốn. Bò giống đã cấp 1.066 con bò giống  cho 1.066  hộ dân;  tổng giá trị thực hiện: 17,482 tỷ đồng  đạt 44,61 % kế hoạch vốn. Muối I ốt đã cấp  1.438,825 tấn muối cho 65.106  hộ dân, tổng giá trị thực hiện: 11,145 tỷ đồng  đạt 44,71 %  kế hoạch vốn.

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợpTrang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2020