Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 của Sở Công Thương Gia Lai

Ngày đăng bài: 23/09/2020

Sáng ngày 21/9/2020, Sở Công Thương Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 do đồng chí Giám đốc Sở chủ trì. Tham dự có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Chi đoàn thanh niên Sở Công Thương.


     Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Giám đốc Sở kết luận:

     Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, về công tác chuyên môn, các phòng, đơn vị thuộc Sở tích cực tham mưu thực hiện tốt các chỉ tiêu của ngành trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh. Công chức, viên chức trong cơ quan có tinh thần trách nhiệm trong công việc, phối hợp nhịp nhàng trong công tác đạt kết quả cao; thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan.
 

   
     Thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế nói chung và các chỉ tiêu của ngành Công Thương nói riêng trong tình hình kinh tế của tỉnh gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid 19, thời tiết nắng hạn kéo dài, đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ cũng như các chỉ tiêu ngành Công Thương:
     
     Sản xuất công nghiệp: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước thực hiện tháng 9 đạt 1.975,36 tỷ đồng, 9 tháng ước đạt 15.337 tỷ đồng, đạt 66,92% so với kế hoạch năm và tăng 2,1% so với cùng kỳ.

     Hoạt động thương mại: Thương mại nội địa tháng 9/2020 ước đạt 6.273,224 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 50.654,705 tỷ đồng đạt 63,32% so với kế hoạch và tăng 1,91% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu tháng 9 ước thực hiện 50 triệu USD, lũy kế 9 tháng đạt 400 triệu USD, đạt 63,49% kế hoạch, tăng 10,12%. Kim ngạch nhập khẩu ước tháng 9 đạt 9 triệu USD, lũy kế 9 tháng thực hiện 72 triệu USD, đạt 80% kế hoạch, tăng 2,8%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới ước 9 tháng thực hiện 53 triệu USD, đạt tương đương so với cùng kỳ.
     
     Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2020, căn cứ vào nhiệm vụ năm 2020 của ngành ước kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm, trong 3 tháng cuối năm ngành Công Thương phấn đấu để đạt các chỉ tiêu của ngành đề ra theo kịch bản phục hồi và tăng trưởng sau dịch Covid-19: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 7.180,98 tỷ đồng, năm 2020 phấn đấu đạt giá trị 22.518 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 24.345 tỷ đồng, năm 2020 đạt 75.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu đạt 180 triệu USD, năm 2020 xuất khẩu đạt 580 triệu USD, đạt 100% kế hoạch. Nhập khẩu đạt 18 triệu USD, năm 2020 nhập khẩu đạt 90 triệu USD đạt 100% kế hoạch.
     
     Các phòng, đơn vị thuộc Sở tập trung đôn đốc, theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu để có đề xuất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án.

     Công tác xây dựng và triển khai quy hoạch, kế hoạch: Tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh trong lĩnh vực ngành công thương năm 2020. Xây dựng kế hoạch phát triển ngành Công Thương năm 2021. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 trong lĩnh vực ngành.

     Công tác quản lý công nghiệp: Hướng dẫn địa phương thành lập cụm công nghiệp. Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, trợ giúp phát triển công nghiệp hỗ trợ phù hợp. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
Công tác quản lý thương mại, thương mại điện tử:  Tổ chức lớp tập huấn về thương mại điện tử năm 2020 cho cán bộ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và hợp tác xã. Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về phát triển, kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về công bố danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức Hội chợ, triển lãm năm 2021. Xây dựng kế hoạch tổ chức ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2021; Kế hoạch đảm bảo cung cầu hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán năm 2021.


     Công tác quản lý năng lượng:  Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất cho phép lập hồ sơ bổ sung quy hoạch đối với 10 thủy điện; Đơn vị dựng cột đo gió, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án điện gió trên địa bàn tỉnh; thỏa thuận hướng tuyến đối với 02 dự án. Trình Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung 09 dự án điện gió. Chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra việc đầu tư xây dựng hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh.

     Công tác kỹ thuật an toàn môi trường Hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; Hướng dẫn các đơn vị lập biện pháp, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định của pháp luật. Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của dự án xăng dầu. Phối hợp Công an tỉnh triển khai Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh; tổ chức huấn luyện, sát hạch về kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp. Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; phương án cải tạo phục hồi môi trường dự án khai thác khoáng sản.

     Công tác thanh tra: Tiếp tục triển khai thực hiện 03 cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ - SCT ngày 18/12/2019; tiếp công dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

     Công tác khuyến công và xúc tiến thương mại: Xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2021, xuất bản Bản tin công nghiệp và thương mại 3 tháng cuối năm 2020. Tham gia giới thiệu sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của tỉnh tại Hội chợ trong nước. Tổ chức 06 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi. Tham gia 03 Hội chợ triển lãm hàng hóa OCOP ngoài tỉnh và giới thiệu sản phẩm OCOP tại sự kiện, hội nghị và chuyên mục truyền hình để quảng bá sản phẩm. Tiếp tục vận hành, quảng bá sàn giao dịch thương mại điện tử.
     
     Công tác cải cách hành chính: Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, tập trung rà soát kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực để xây dựng kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 21/9/2020; triển khai Nghị định số 47/2020 của Chính Phủ về quản lý, kết nối, chia sẽ dữ liệu số cơ quan nhà nước; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin mạng. Chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Rà soát, kiểm soát các thủ tục hành chính ban hành mới cần sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

     Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới, tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và các sự kiện lớn của đất nước.Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2020