Sở Công Thương tham gia Đoàn thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới của Thị xã An Khê hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2019

Ngày đăng bài: 16/06/2020

Ngày 07/5, Sở Công Thương tham gia Đoàn thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới của thị xã An Khê hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 do ông Đoàn Ngọc Có - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm Trưởng đoàn đi kiểm tra, đánh giá thị xã An Khê hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Trong đó, Sở Công Thương thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Cùng đi với đoàn có đại diện Lãnh đạo các Sở ban ngành và tổ chức đoàn thể liên quan.Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên - Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê cùng đại diện Lãnh đạo các Phòng ban, đơn vị UBND thị xã An Khê và đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các xã thuộc thị xã An khê.
Qua nghe báo cáo do đại diện UBND thị xã An Khê trình bày và kiểm tra thực tế kết quả thực hiện tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trên địa bàn các xã.
Chợ xã Tú An - Ảnh: KHTCTH

Sở Công Thương đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành ban hành cơ chế chính sách triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của thị xã An Khê, trong đó có tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới tại địa phương đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

*Tiêu chí số 4 điện nông thôn:

Được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương và địa phương, từ năm 2011 đến nay, thực hiện tiêu chí số 4 điện nông thôn (2011 - 2019) trên địa bàn thị xã An Khê đạt được kết quả như sau: Trên địa bàn 5 xã có 39 trạm biến áp với tổng công suất 7.628 kVA; 54,161 km đường dây trung áp; 79,992 km đường dây hạ áp được xây dựng theo quy hoạch. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng điện thường xuyên, an toàn theo xác nhận của ngành điện là 5.815/5.817 hộ, đạt 99,97%.

- Chỉ tiêu 4.1 về hệ thống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện: Số xã đạt chỉ tiêu là 05/05.

- Chỉ tiêu 4.2 về tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn (98%): Số xã đạt chỉ tiêu là 5.815/5.817  hộ, đạt 99,97%.

Như vậy, trên địa bàn thị xã An Khê tính đến hiện nay có 05/05 xã đạt tiêu chí số 4 điện nông thôn, chiếm 100%.

* Kết quả thực hiện tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn:

Thực hiện tiêu chí số 7, từ năm 2011 đến nay đã đạt được những kết quả nhất định, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 182 xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó địa bàn thị xã An Khê có 05 xã cụ thể: Đã đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng 05 chợ; số kinh phí thực hiện là 2.285 triệu đồng.

Như vậy, trên địa bàn thị xã An Khê tính đến hiện nay có 05/05 xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

Bên cạnh đó, Đoàn công tác cũng đã giải đáp một số kiến nghị vướng mắc của địa phương và tiếp thu các kiến nghị để đề xuất với các cấp, ngành liên quan. Đồng thời, Sở Công Thương đề nghị các cấp ở địa phương đối với:

- Tiêu chí số 4 về điện nông thôn: Phối hợp với Điện lực thị xã An Khê thường xuyên rà soát và hướng dẫn cho nhân dân trên địa bàn các xã phương án, cách thức cải tạo, khắc phục đường dây hạ thế sau công tơ chính của các hộ sử dụng điện cho đảm bảo an toàn, kỹ thuật, mỹ quan; thường xuyên hướng dẫn cho nhân dân trên địa bàn sử dụng điện an toàn.

Hệ thống lưới điện, trên các cột điện ở một số đoạn trên địa bàn các xã còn đi chung các loại dây cáp viễn thông, cáp truyền hình... như mạng nhện, bùi nhùi, xuyên qua các lùm cây. Đề nghị có kế hoạch để khắc phục và thu dọn cáp viễn thông, cáp truyền hình có nguy cơ gây mất an toàn, đồng thời đảm bảo mỹ quan.

- Tiêu chí số 7, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Đề nghị căn cứ Quyết định 4800/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Trên cơ sở đó, địa phương tiến hành rà soát, đánh giá lại Chợ nông thôn trên địa bàn và có kế hoạch, cải tạo khắc phục những tiêu chuẩn chưa đạt để đảm bảo chợ nông thôn đạt chuẩn theo quy định. Triển khai thực hiện mô hình quản lý chợ hướng đến chuyển đổi giữa chợ truyền thống qua các loại hình giao thương hiện đại...

- Thường xuyên quan tâm duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí số 4 và 7./.
Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp


Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2020