CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Xúc tiến đầu tư, dự án
Thống kê, báo cáo
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Thông tin về dự án
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin dịch bệnh do virus corona

Ngày đăng bài: 21/05/2020
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin dịch bệnh do virus corona
19003228
Sở Y tế Gia Lai: 0966.881.717
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh xã hội tỉnh Gia Lai: 0913.411.899