CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Xúc tiến đầu tư, dự án
Thống kê, báo cáo
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Khen thưởng, kỷ luật
Xử phạt lĩnh vực ngành
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Chính sách mới
Thông tin đấu thầu
Thông tin về dự án
Góp ý dự thảo
Hỏi đáp trực tuyến
Lịch công tác
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 (TỪ NGÀY 27/04/2020 ĐẾN NGÀY 03/05/2020)

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 (TỪ NGÀY 20/04/2020 ĐẾN NGÀY 26/04/2020)

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 (TỪ NGÀY 13/04/2020 ĐẾN NGÀY 19/04/2020)

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 (TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN NGÀY 12/04/2020)

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 (TỪ NGÀY 30/03/2020 ĐẾN NGÀY 05/04/2020)

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020)


Lịch cập nhật liên tục trong tuần
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/03/2020)


Lịch cập nhật liên tục trong tuần
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 15/03/2020)


Lịch cập nhật liên tục trong tuần
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020)


Lịch cập nhật liên tục trong tuần
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 (Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020)


Lịch cập nhật liên tục trong tuần
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)


Lịch cập nhật liên tục trong tuần
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 (Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)


Lịch cập nhật liên tục trong tuần
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 (Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020)


Lịch cập nhật liên tục trong tuần
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 (Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020)


Lịch cập nhật liên tục trong tuần
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 (Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)