CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Thông tin dự án
Xúc tiến đầu tư, dự án
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (Từ ngày 26/07/2021 đến ngày 01/08/2021)

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (Từ ngày 19/07/2021 đến ngày 25/07/2021)

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (Từ ngày 12/07/2021 đến ngày 18/07/2021)

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (Từ ngày 05/07/2021 đến ngày 11/07/2021)

  

Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đánh giá Hồ sơ đề xuất của nhà thầu các gói thầu thuộc Chương trình phát triển Thương mại điện tử quốc gia năm 2021

   

Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Khai thác thông tin trên Cổng thông tin Vietnamexport và các sàn giao dịch thương mại điện tử thế giới: EU, Nhật, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Đông

  

Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Xây dựng các bộ giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển và ứng dụng các bộ giải pháp hoàn tất đơn hàng (fulfillment) để hỗ trợ nhà cung cấp và người mua hàng trực tuyến

   

Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các Sàn Thương mại điện tử nội địa lớn và uy tín để quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm hàng hóa

   

Quyết định thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu thuộc Chương trình phát triển Thương mại điện tử quốc gia năm 2021

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Từ ngày 28/06/2021 đến ngày 04/07/2021))

  

Thông tin, tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

   

Lịch công tác tuần 25 (Từ ngày 21/06/2021 đến ngày 27/06/2021)

   

Quyết định về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

   

Tổ chức chương trình "Hành trình đỏ" năm 2021

     

Lịch công tác tuần 24 (Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 20/06/2021)

   

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Kế hoạch thương mại điện tử năm 2021

  

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn cờ bạc

  

Lịch công tác tuần 23 (Từ ngày 07/06/2021 đến ngày 13/06/2021)

   

Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2021

  

Lịch công tác tuần 22 (Từ ngày 31/05/2021 đến ngày 06/06/2021)

   

Lịch công tác tuần 21 (Từ ngày 24/05/2021 đến ngày 30/05/2021)

   

Thông báo mời thầu Tổ chức 03 Phiên chợ hàng Việt về miền núi huyện Krông Pa, huyện Phú Thiện, thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai

  

Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tập trung tổ chức...

Giới thiệu Chuyên mục “Phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai” trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Gia Lai

giới thiệu Chuyên mục “Phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai” trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Gia Lai

Lịch công tác tuần 20 (Từ ngày 17/05/2021 đến ngày 23/05/2021)

   

Lịch công tác tuần 19 (Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/05/2021)

   

Quyết định tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 04 cá nhân, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951 – 14/5/2021)

  

Quyết định tặng thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam"

Quyết định tặng thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam"...

Quyết định tặng Cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” cho Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951 – 14/5/2021)

Quyết định tặng Cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” cho Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, nhân dịp kỷ niệm...

Lịch công tác tuần 18 (Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021)

   

Quyết định Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

     

Lịch công tác tuần 17(Từ ngày 26/04/2021 đến ngày 02/5/2021)

  

Lịch công tác tuần 16(Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021)

  

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thông tin, tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

hướng dẫn triển khai công tác thông tin, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đợt 2)

hướng dẫn triển khai công tác thông tin, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đợt 2)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM 2021(Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021)

        

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 4 năm 2021 lần 2

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 4 năm 2021 lần 2

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM 2021(Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021)

        

Hướng dẫn việc quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư về phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp

Hướng dẫn việc qunas triệt và tổ chức thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư về phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề...

tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc - năm 2021

   

Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM 2021(Từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/04/2021)

      

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM 2021(Từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021)

      

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 3 năm 2021 lần 2

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 3 năm 2021 lần 2

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Công Thương

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Công Thương

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

    

Tuyên truyền pháp luật về phòng cháy chữa cháy

   

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM 2021(Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 21/03/2021)

     

Truyền thông, vận động hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân" do Bộ Tư pháp tổ chức

Truyền thông, vận động hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân...

Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Kế hoạch chuyên đề thực hiện cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số

Kế hoạch chuyên đề thực hiện cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tuần tra, kiểm soát, xử...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2021(Từ ngày 08/03/2021 đến ngày 14/03/2021)

     

Tiếp tục hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 3 (lần 01)

Tiếp tục hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 3 (lần 01)

Tiếp tục hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 02 (lần 09)

Tiếp tục hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 02 (lần 09)

Thông báo mời thầu thực hiện, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền Xuất bản bản tin hoạt động Công nghiệp và Thương mại

    

Thông báo mời thầu thực hiện, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền Xuất bản bản tin hoạt động Công nghiệp và Thương mại

    

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM 2021(Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021)

     

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành: Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Ngày 2-3, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì...

Doanh nghiệp Đan Mạch cần mua mành, rèm

Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm nhà sản xuất cung ứng các sản phẩm mành, rèm và tấm/miếng...

Công điện khẩn về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến các trường hợp dương tính trở lại với SARS-CoV-2 tại thị xã Ayun Pa

Công điện khẩn về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến các trường hợp dương...

Doanh nghiệp Đan Mạch cần mua kẹp tre

Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm nhà sản xuất cung ứng kẹp/nẹp bằng tre (bamboo tongs...

Mời doanh nghiệp Việt Nam gửi hàng tham dự Triển lãm FOODEX Japan 2021

Triển lãm quốc tế thực phẩm – đồ uống FOODEX Japan lần đầu tiên được tổ chức vào năm...

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 02 Năm 2021 (lần 3)

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 02 Năm 2021 (lần 3)

Doanh nghiệp Na Uy cần mua mỳ gạo

Một doanh nghiệp Na Uy cần mua mỳ gạo. Điều kiện doanh nghiệp đã xuất khẩu đi châu Âu...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 NĂM 2021(Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)

     

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 02 (lần 04).

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 02 (lần 04).

Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Gia Lai

Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Gia Lai

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021

Chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 02 (lần 02)

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 02 (lần 02)

triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

     

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 02 (lần 03)

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 02 (lần 03)

triển khai Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

  

Tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới

  

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 02 năm 2021 (lần 2)

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 02 năm 2021 (lần 2)

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 02 (lần 04).

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 02 (lần 04).

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM 2021(Từ ngày 15/02/2021 đến ngày 21/02/2021)

     

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM 2021(Từ ngày 08/02/2021 đến ngày 14/02/2021)

     

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 NĂM 2021(Từ ngày 02/02/2021 đến ngày 07/02/2021)

     

tuyên truyền phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ hạt nhân giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

tuyên truyền phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ hạt nhân giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 02 (lần 01)

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 02 (lần 01)

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

    

tuyên truyền phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ hạt nhân giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

   

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình hiện tay

     

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 01 năm 2021

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 01 năm 2021

Triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai

Tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 NĂM 2021(Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021)

     

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Sở Công Thương

  

Thông tư 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Thông tư 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Gia Lai huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng

(GLO)- Năm 2021, bên cạnh việc chú trọng kêu gọi đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao...

Gia Lai huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng

(GLO)- Năm 2021, bên cạnh việc chú trọng kêu gọi đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM 2021(Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021)

     

Tặng danh hiệu thi đua và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương năm 2020

Tặng danh hiệu thi đua và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương...

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Sở Công Thương năm 2020

   

Quyết định tặng danh hiệu thi đua và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Công Thương năm 2020

   

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 NĂM 2021(Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)

     

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 NĂM 2021(Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)

     

Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

  

Báo cáo đánh giá chấm điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và sơ kết 03 năm triển khai Kế hoạch số 1857/KH-UBND ngày 23/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Báo cáo đánh giá chấm điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và sơ kết 03 năm triển khai Kế hoạch số 1857/KH-UBND ngày 23/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM 2021(Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021)

     

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 53(Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021)

     

Gia Lai: Trao giải cuộc thi báo chí tuyên truyền về cải cách hành chính

(GLO)- Chiều 22-12, tại Khách sạn Pleiku Palace (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Gala tổng kết và trao giải cuộc...

Kết quả thực hiện Chương trình 3119/CTr-UBND ngày 06/7/2016 của Ủy bannhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Gia Laicủa Sở Công Thương năm 2020

Kết quả thực hiện Chương trình 3119/CTr-UBND ngày 06/7/2016 của Ủy bannhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52(Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020)

     

Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV

Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51((Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020))

     

Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 24/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 24/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị để bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tuyên truyền, phổ biến quy định về quản lý, sử dụng pháo

  

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO VÀ CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM

  

Khuyến cáo hạn chế đăng tải, chia sẻ thông tin tiêu cực, phản cảm liên quan đến tỉnh Gia Lai

  

Trích một số quy định trong Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

  

Kỳ vọng "làn sóng" đầu tư mới vào Gia Lai

(GLO)- Thành công nối tiếp thành công trong công tác xúc tiến đầu tư trong những năm qua chính là...

Kỳ vọng "làn sóng" đầu tư mới vào Gia Lai

(GLO)- Thành công nối tiếp thành công trong công tác xúc tiến đầu tư trong những năm qua chính là...

Kỳ vọng "làn sóng" đầu tư mới vào Gia Lai

(GLO)- Thành công nối tiếp thành công trong công tác xúc tiến đầu tư trong những năm qua chính là...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50(Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020)

     

Công bố danh mục gồm 08 thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

  

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 2919/KH-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49(Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020)

     

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020

Thực hiện Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm...

Thực hiện Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phậm hành chính trong lĩnh vực y tế

  

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định việc đổi mới, nâng cao...

Doanh nghiệp Pháp tìm kiếm nhà sản xuất giấy A4

Thương vụ Pháp xin thông báo hiện một doanh nghiệp nhập khẩu của Pháp có nhu cầu tìm kiếm...

Công ty Algeria tìm nhà sản xuất trang thiết bị an toàn và bảo hộ lao động

Công ty Algeria tìm nhà cung cấp áo phao, giày, ủng, quần áo bảo hộ, bộ áo liền quần, quần...

Doanh nghiệp Anh tìm nhà sản xuất các sản phẩm bảo hộ cá nhân (PPE)

Công ty Coveron (UK) tìm nhà sản xuất các sản phẩm bảo hộ cá nhân (PPE).

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48(Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020)

     

Báo cáo tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020

Báo cáo tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020

Doanh nghiệp Đan Mạch cần mua cá tra

 

Công ty Nhật Bản tìm nhà sản xuất giày bảo hộ (chất liệu mềm)

Công ty Nhật Bản cần tìm nhà sản xuất các loại giày bảo hộ (chất liệu mềm, không phải giày bảo hộ lao động).

Doanh nghiệp Đài Loan tìm nhà cung ứng bát gỗ, đĩa gỗ

Doanh nghiệp Đài Loan tìm nhà cung ứng đồ gỗ gia dụng để xuất khẩu đi Ả rập Xê-út (Saudi Arabia).

Tập đoàn Algeria tìm đối tác trong lĩnh vực dệt may, da giày

Tập đoàn dệt may, da giày GROUPE GETEX Spa của Algeria, địa chỉ : 131, Rue Hassiba Ben Bouali – Sidi M’hamed...

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020 - 2021

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020 - 2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47((Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020))

   

Phát động tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46(Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020)

   

Tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu các sản phẩm OCOP Gia Lai năm 2020

Thông báo mời thầu Tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu các sản phẩm OCOP Gia Lai năm 2020

Tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu các sản phẩm OCOP Gia Lai năm 2020

Thông báo mời thầu Tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu các sản phẩm OCOP Gia Lai năm 2020

phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Công Thương Gia Lai

phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Công Thương Gia Lai

Thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ

  

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 03/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 598/QĐ-UBND phê...

Công ty Maroc có nhu cầu mua lưới đánh cá

 

Doanh nghiệp Nigeria cần nhập khẩu chè (trà) rời để đóng gói

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45(Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020)

   

Báo cáo kết quả hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020

Báo cáo kết quả hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020

Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020

  

Trả lời phản ánh, kiến nghị của : Công ty TNHH MTV Sài Gòn – Chư sê ngày 26/10/2020

   

Công bố danh mục gồm 01 Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Công bố danh mục gồm 01 Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44(Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020)

   

Triển khai thực hiện nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp; hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  

Triển khai thi hành luật sửa đổi một số điều của Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  

Luật số 56/2020/QH14 ngày 10/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp

  

Thực hiện đề án Tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  

Thực hiện Kế hoạch số 1918/KHUBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

   

Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP...

Doanh nghiệp New Zealand tìm nhà cung cấp hạt giống

 

Doanh nghiệp Anh cần mua bóng đèn

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43(Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020)

   

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42(Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020)

   

Doanh nghiệp Anh cần mua vải nguyên liệu

Doanh nhiệp UK cần nhập khẩu polyester & cotton , linen

...

Công ty Nhật Bản tìm kiếm nhà sản xuất tấm thẻ bằng gỗ treo tại đền chùa

 

Doanh nghiệp Nigeria nhu cầu nhập khẩu áo T-Shirt

 

Pleiku: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nguồn lực đầu tư, là nhân tố quyết định để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã...

Pleiku: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nguồn lực đầu tư, là nhân tố quyết định để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã...

Pleiku: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nguồn lực đầu tư, là nhân tố quyết định để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 (Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020))

   

Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019

Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019

Kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm phát luận trên địa bàn tỉnh Gia Lai

   

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật

  

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2020

Thực hiện Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 (Từ ngày 28/09/2020 đến ngày 04/10/2020)

  

Pleiku đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển

(GLO)- Lời Tòa soạn: Những năm qua, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã thu hút nhiều nguồn lực đầu tư...

Pleiku đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển

(GLO)- Lời Tòa soạn: Những năm qua, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã thu hút nhiều nguồn lực đầu tư...

Pleiku đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển

(GLO)- Lời Tòa soạn: Những năm qua, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã thu hút nhiều nguồn lực đầu tư...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 (Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020)

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 20/09/2020)

  

Quyết định thành lập Hội đồng Sáng kiến Sở Công Thương Gia Lai

Quyết định thành lập Hội đồng Sáng kiến Sở Công Thương Gia Lai

Thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Công Thương Gia Lai

Thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Công Thương Gia Lai...

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về đánh...

Thông báo mời thầu tổ chức phiên chợ hàng Việt về miền núi huyện Chư Prông, huyện Kbang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai - Quý 4 Năm 2020

Thông báo mời thầu tổ chức phiên chợ hàng Việt về miền núi huyện Chư Prông, huyện Kbang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai - Quý IV năm 2020

Thông báo mời thầu tổ chức phiên chợ hàng Việt về miền núi huyện Chư Prông, huyện Kbang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai - Quý 4 Năm 2020

Thông báo mời thầu tổ chức phiên chợ hàng Việt về miền núi huyện Chư Prông, huyện Kbang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai - Quý IV năm 2020

Triển khai điều tra XHH đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (Từ ngày 07/09/2020 đến ngày 13/09/2020)

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (Từ ngày 31/08/2020 đến ngày 06/09/2020)

  

Triển khai thực hiện kết luận số 80-KL/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư

   

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ ngày 24/08/2020 đến ngày 30/08/2020)

  

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu giai đoạn 2020-2025

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu giai đoạn 2020-2025

...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (TỪ NGÀY 17/8 ĐẾN NGÀY 23/8/2020)

  

Công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

  

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai

  

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II giai đoạn 2016 - 2020

  

Trả lời phản ánh, kiến nghị của : Công ty TNHH MTV Sài Gòn – Chư sê ngày 11/8/2020

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (TỪ NGÀY 10/8 ĐẾN NGÀY 16/8/2020)

   

Phổ biến một số quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Phổ biến một số quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Phổ biến Thông tư số 27/2019/TTBKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

  

Tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (TỪ NGÀY 02/8 ĐẾN NGÀY 08/8/2020)

   

Hướng dẫn thực hiện xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

 

Công ty Israel tìm nhà sản xuất hàng dệt underwear thể thao ở Việt Nam

Công ty Israel dưới đây có chi nhánh tại Mỹ và nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. Hiện tại...

Doanh nghiệp Đan Mạch cần mua găng y tế

Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất găng tay Nitrile để cung...

Doanh nghiệp Đan Mạch cần mua bàn ghế chơi game

Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất bàn ghế chơi game.

Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (TỪ NGÀY 27/07 ĐẾN NGÀY 02/08/2020)

  

Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (TỪ NGÀY 20/7 ĐẾN NGÀY 26/7/2020)

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (TỪ NGÀY 13/7 ĐẾN NGÀY 19/7/2020)

  

CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG GIA LAI THÀNH TRUNG TÂM KHU VỰC BẮC TÂY NGUYÊN

​(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với...

Kết quả thực hiện Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm...

Doanh nghiệp Áo có nhu cầu nhập khẩu găng tay nitrile

Doanh nghiệp Áo ANL có nhu cầu nhập khẩu găng tay nitrile mùa xanh nước biển với số lượng...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (TỪ NGÀY 6/7 ĐẾN NGÀY 12/7/2020)

  

Một công ty Việt Nam muốn mua các sản phẩm thịt gà

Công ty PACIFIC OCEAN TRANSPORT TRADING CO., LTD (có trụ sở tại Việt Nam) có nhu cầu mua...

Doanh nghiệp Đài Loan tìm mua quả cà phê khô

Lytone Enterprise, Inc Đài Loan liên hệ với Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam...

Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hộ tịch và nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biên pháp thi hành Luật hộ tịch

Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hộ tịch và nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biên pháp thi hành Luật hộ tịch

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (Từ ngày 29/6 đến ngày 5/7/2020)

  

Tặng thưởng bằng khen

Ngày 23/6/2020 Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1657/QĐ-BCT v/v tặng thưởng bằng khen

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Từ ngày 22/6 đến ngày 28/6/2020)

  

Bãi bỏ Thông tư số 03/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép

  

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (TỪ NGÀY 15/6/2020 ĐẾN NGÀY 21/6/2020)

  

Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2019 và nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Gia...

Chỉ thị của Ban Bí Thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu học tập sách lý luận, chính trị

Chỉ thị của Ban Bí Thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu học tập sách lý luận...

Giới thiệu về công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Thực hiện Văn bản số 627/ UBND-NC ngày 2/4/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện...

Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2017-2020

  

Nghị quyết của Bộ Chính Trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nghị quyết của Bộ Chính Trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm...

Chỉ thị của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Chỉ thị của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Chỉ thị của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong tình hình mới

Chỉ thị của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong tình hình mới

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24(TỪ NGÀY 8/6/2020 ĐẾN NGÀY 14/6/2020)

 

Công ty Nhật Bản cần nhập khẩu gừng muối từ Việt Nam

Công ty thực phẩm Marutsu của Nhật Bản cần nhập khẩu gừng muối từ Việt Nam.

TRILLION VICTORY Đài Loan tìm mua dừa nguyên quả

TRILLION VICTORY Đài Loan liên hệ với Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đề nghị giới thiệu nhà...

Công ty Nhật Bản muốn nhập khẩu đá granit từ Việt Nam

Công ty AIEMU Nhật Bản muốn nhập khẩu đá granit từ Việt Nam.

Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất giày dép và quần áo từ Việt Nam

Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng Sở Công Thương

  

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thu hồi, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT

  

Kết quả thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước Sở Công Thương giai đoạn 2011 - 2020

Giai đoạn 2011 - 2020, Sở Công Thương đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác  cải cách...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23(Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 7/6/2020)

  

Công ty Nhật muốn nhập khẩu bình trà thủy tinh & lưới lọc trà inox

Công ty Tokyo Tea Trading Co. (Nhật Bản) muốn tìm nhà sản xuất các loại bình trà bằng thủy...

Wellnow Int'l Inc Đài Loan tìm mua bưởi đóng lon

Doanh nghiệp Wellnow International Inc. (Đài Loan) liên hệ với Thương vụ Văn phòng Kinh tế...

Danh sách các công ty Senegal bán buôn quần áo, giày dép

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các công ty Senegal bán buôn quần áo và...

Danh sách một số doanh nghiệp Algeria nhập khẩu đồ uống

Thương vụ VN tại Algeria giới thiệu danh sách một số công ty nhập khẩu đồ uống để doanh...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22(TỪ NGÀY 25/05/2020 ĐẾN NGÀY 31/05/2020)

 

Công ty Israel cần tìm nhà sản xuất khẩu trang, găng tay, quần áo phẫu thuật của Việt Nam

Cụ thể như sau:

Doanh nghiệp Thụy Điển cần mua đồ bảo hộ y tế

Một Tập đoàn chăm sóc sức khỏe của Thụy Điển chuyên cung cấp sản phẩm cho 18 nước châu Âu...

Doanh nghiệp Đài Loan tìm đối tác cung ứng gạch men

Typhoon Global Co., Ltd Đài Loan liên hệ với Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam...

Danh mục phê duyệt dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2021

Danh mục phê duyệt dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 24/05/2020)

   

Nghị định 19/2020/NĐ-CP Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Nghị định 19/2020/NĐ-CP Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Doanh nghiệp Đan Mạch cần mua khô dầu lạc

Một doanh nghiệp  Đan Mạch muốn mua một số lượng lớn khô dầu lạc (ground-nut meal) non...

Công ty Israel tìm nhà sản xuất khuôn đúc kim loại

 

Khách nhập khẩu trang

Hiện nay, có công ty Maroc muốn nhập khẩu trang các loại: khẩu trang 3 lớp tiêu chuẩn, khẩu...

Triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

  

Công ty Israel cần tìm nhà sản xất ngô ngọt đóng hộp

Tên công ty: Shufersal LTD
Tel: +972-3-9481806. Mobile phone: +972-52-2828824
Emai:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20(Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 17/05/2020)

  

Triển khai thực hiện Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

  

Xây dựng danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý trình Ủy ban nhân tỉnh công bố

  

Taiwan tìm đối tác cung ứng đồ nhựa/ vật dụng nhỏ

Sourcing-Metrics(Taiwan) làm việc với Thương vụ Văn phòng kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đề nghị giới thiệu nhà...

Bộ Y tế Na Uy cần mua trang thiết bị, vật tư y tế

 

Doanh nghiệp Nhật Bản cần nhập khẩu đũa tre/gỗ dùng một lần

 Doanh nghiệp có khả năng cung cấp liên hệ tới Thương vụ Nhật Bản:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19(Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 10/05/2020)

  

Tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19

Tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19

Sở Công Thương chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Thời gian qua, các tổ chức chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Công Thương thực hiện công tác cải cách hành...

Doanh nghiệp Nhật Bản cần nhập khẩu khẩu trang 4 lớp

 

Công ty Maroc mong muốn nhập khẩu vải không dệt

Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Maroc trân trọng thông báo tới các doanh nghiệp xuất khẩu thông...

Uỷ ban Y tế và Phúc lợi Xã hội Thuỵ Điển cần mua một số trang thiết bị vật tư y tế

Uỷ ban Y tế và Phúc lợi Xã hội Thuỵ Điển cần mua một số trang thiết bị vật tư y tế sau để...

Khách hàng Israel tìm nhà sản xuất găng tay y tế

Khách hàng Israel dưới đây có nhu cầu nhập khẩu găng tay y tế làm từ chất liệu cao su...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18(Từ ngày 27/04/2020 đến ngày 03/5/2020)

   

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2018

  

Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17(Từ ngày 20/04/2020 đến ngày 26/4/2020)

   

Đề án Tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020

  

Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

  


 

Nghị định 18/2020/NĐ-CP Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồDoanh nghiệp Algeria muốn mua lưới đánh cá

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, có thể liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ sau để biết thêm chi tiết...

Công ty Senegal có nhu cầu nhập khẩu gạo tấm

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, liên hệ trực tiếp:

Singapore cần nhập khẩu các sản phẩm đồ hộp

Singapore hiện đang có nhu cầu nhập khẩu một số mặt hàng thực phẩm đóng hộp như sau, các...

Triển khai công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động xúc tiến thương mại

 

Kết quả tháng Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐBA LHQ (tháng 1/2020)

  

Thông tin thị trường xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh Gia Lai

  

Skymate International tìm đối tác gia công comple xuất khẩu

Lãnh đạo Công ty Skymate International làm việc với Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa...

Danh sách doanh nghiệp Algeria nhập khẩu sắt thép

Thương vụ VN tại Algeria giới thiệu danh sách các doanh nghiệp Algeria nhập khẩu sắt thép...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 (TỪ NGÀY 13/04/2020 ĐẾN NGÀY 19/04/2020)

  

Thông báo thực hiện dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

  

Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính

      

Triển khai thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

     

Singapore cần nhập khẩu một số sản phẩm rau củ quả, đồ khô và đồ hộp

Hiện nay Chính phủ và các doanh nghiệp Singapore đang có nhu cầu nhập khẩu một số mặt hàng...

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thủ tục hành chính theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính Phủ

  

Doanh nghiệp Đài Loan có nhu cầu mua ngô/ đậu Hà Lan/ đậu đũa

Công ty United Victory Đài Loan - công ty con của Tập đoàn TOKAI DENPUN có nhu cầu mua ngô đông lạnh, đậu Hà Lan và đậu...

Doanh nghiệp Đài Loan tìm mua tơ màu nhân tạo

Công ty San Shing Đài Loan - Thuộc tập đoàn Uni President Đài Loan có thư đề nghị Thương vụ...

Mời tham dự Hội chợ Công nghệ Vải không dệt Asia tại Ấn Độ

Từ ngày 05-07/6/2020, tại Trung tâm Triển lãm Pragati Maidan, thủ đô New Delhi, Ấn Độ sẽ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 (TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN NGÀY 12/04/2020)

  

Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 01/04/2020 về việc kiện toàn Hội động sáng kiến tỉnh Gia Lai

Ngày 01/04/2020 UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 01/04/2020 về việc kiện toàn Hội động sáng kiến tỉnh Gia Lai

Công bố Quyết định số 861/QĐ-BCT ngày 18/3/2020 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các dự án thủy điện Đăk Pô Kei và Ia Hiao thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày 30/03/2020 Sở Công  Thương ban hành Quyết định số 861/QĐ-BCT ngày 18/3/2020 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các dự án thủy điện Đăk Pô Kei và Ia Hiao thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai

Công ty Israel cần nhập khẩu sản phẩm nhôm chuyên dụng

Công ty Israel cần nhập khẩu các sản phẩm nhôm như sau để sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng, y tế và công nghiệp:...

Công ty Israel cần nhập khẩu các loại hàng hóa gia dụng, nông sản thực phẩm

Danh sách công ty Israel cần nhập khẩu các loại hàng hóa gia dụng, nông sản, thực phẩm...

Công ty Israel cần nhập khẩu nhóm hàng lương thực, thực phẩm

Công ty Israel cần nhập khẩu các sản phẩm thuộc nhóm hàng lương thực, thực phẩm như sau:

Doanh nghiệp Đài Loan tìm đối tác cung ứng dầu cám gạo

Tập đoàn Tiêu Kỳ Đài Loan - đơn vị chuyên cung ứng hàng tiêu dùng cho các chuỗi siêu thị...

Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 (TỪ NGÀY 30/03/2020 ĐẾN NGÀY 05/04/2020)

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020)


Lịch cập nhật liên tục trong tuần
 

Doanh nghiệp Hàn Quốc cần tìm nhà cung cấp gioăng cao su (rubble belt)

Doanh nghiệp Hàn Quốc cần tìm nhà cung cấp gioăng cao su đã qua xử lý nhiệt (heat-treated rubble belt).

Công ty Nhật Bản cần nhập khẩu các mặt hàng để đưa vào chuỗi cửa hàng đồng giá

Công ty TNHH Aoyagi của Nhật Bản có mong muốn nhập khẩu các mặt hàng để đưa vào chuỗi cửa...

Triển lãm thực phẩm quốc tế Đài Bắc năm 2020-FOOD TAIPEI

Từ ngày 17-20/06/2020, Hội đồng phát triển ngoại thương Đài Loan (TAITRA) dự kiến tổ chức...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/03/2020)


Lịch cập nhật liên tục trong tuần
 

Công ty Nhật Bản cần nhập khẩu đồ hoa quả đóng hộp

Công ty của Yagitsu của Nhật Bản có quân tâm đến mặt hàng hoa quả đóng hộp của Việt Nam...

Doanh nghiệp Đài Loan có nhu cầu mua khoai tây cắt lát

Doanh nghiệp nhập khẩu Đài Loan liên hệ với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc...

Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất đế xoay bằng nhựa từ Việt Nam

 

Doanh nghiệp UK tìm nhà sản xuất găng tay& tạp dề vệ sinh

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/03/2020)


Lịch cập nhật liên tục trong tuần
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/03/2020)


Lịch cập nhật liên tục trong tuần
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 15/03/2020)


Lịch cập nhật liên tục trong tuần
 

Doanh nghiệp Đài Loan tìm mua mơ xanh

Ngày 03/02/2020 đại diện Công ty Sino Capital Resoursce Inc., Đài Loan làm việc với Thương...

Công ty Nhật Bản cần nhập lươn nướng của Việt Nam

Doanh nghiệp Nhật Bản cần nhập lươn nuôi của Việt Nam, giống lươn Nhật Eelニホンウナギ Anguilla Japonicaかば焼 き

Malaysia tìm nhà cung cấp nông sản

Hiện có doanh nghiệp Malaysia đang tìm các nguồn cung cấp từ Việt Nam các sản phẩm nông sản...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020


Trợ cấp nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên; điều kiện...

GIA LAI PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI NÔNG THÔN THEO HƯỚNG MỞ

(GLO)- Đến nay, tỉnh Gia Lai đã có 183/184 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong...

Doanh nghiệp Osaka muốn tìm doanh nghiệp sản xuất và cung ứng chất kết dính làm từ tinh bột của Việt Nam

Doanh nghiệp Osaka cần tìm đối tác Việt Nam là các công ty sản xuất để đặt hàng:

Doanh nghiệp Thụy Điển cần gia công áo Jacket

 

Doanh nghiệp Đài Loan có nhu cầu mua mắc áo gỗ và đồ nội thất gỗ

Một doanh nghiệp Đài Loan liên hệ với Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài...

Doanh nghiệp Osaka muốn tìm doanh nghiệp sản xuất và cung ứng than củi của Việt Nam

- Thông tin sản phẩm: Than củi từ nhãn, phi lao; than trắng từ nhãn, vải, bạch đàn

Phê duyệt Danh mục Dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020 - 2021

Ngày 20/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND về việc Phê...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020)


Lịch cập nhật liên tục trong tuần
 

Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Ngày 03/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi...

Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ngày 12/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về việc Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật...

Kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Ngày 17/02/2020, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Kế hoạch số 10/KH-SCT về việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng...

Kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Ngày 17/02/2020, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Kế hoạch số 10/KH-SCT về việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 (Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020)


Lịch cập nhật liên tục trong tuần
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)


Lịch cập nhật liên tục trong tuần
 

Doanh nghiệp Algeria có nhu cầu nhập khẩu băng dính

Cụ thể, các loại sau đây:

Doanh nghiệp Thụy Điển tìm đèn, và sạc điện cho ô tô

Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp đèn và sạc điện cho xe ô tô.

Công ty IBFOX-FOODS cần nhập khẩu thịt gà, thịt vịt chế biến

Công ty IBFOX-FOODS có trụ sở chính tại thành phố Iwata tỉnh Shizuoka Nhật bản.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 (Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)


Lịch cập nhật liên tục trong tuần
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 (Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)


Lịch cập nhật liên tục trong tuần
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 (Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020)


Lịch cập nhật liên tục trong tuần
 

Tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Ngày 16/01/2020, Chính phủ ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu...

Tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân thuộc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Ngày 21/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc...

Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 01 tập thể thuộc Sở Công thương tỉnh Gia Lai, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Ngày 21/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động...

Tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân thuộc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Ngày 21/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc...

Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 01 tập thể thuộc Sở Công thương tỉnh Gia Lai, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Ngày 21/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động...

Hướng dẫn thi hành công tác Thi đua khen thưởng trong ngành Công Thương

Ngày 10/12/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 40/2019/TT-BCT về việc hướng dẫn thi hành công tác Thi đua khen...

hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 (Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020)


Lịch cập nhật liên tục trong tuần
 

Hướng dẫn thi hành công tác Thi đua khen thưởng trong ngành Công Thương

Ngày 10/12/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 40/2019/TT-BCT về việc hướng dẫn thi hành công tác Thi đua khen...

Danh sách một số doanh nghiệp đầu mối cung cấp thực phẩm Á châu tại Thuỵ Điển

Danh sách một số doanh nghiệp đầu mối cung cấp thực phẩm Á châu tại Thuỵ Điển, do Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển cung...

Hội chợ Thương mại về Ngành chế biến thực phẩm Phần Lan

Hội chợ Thương mại về ngành chế biến thực phẩm được tổ chức từ 9-10/9/2020 tại tại Tampere, Phần Lan. Hội chợ được tổ...

Doanh nghiệp Hàn Quốc cần tìm nhà cung cấp vừng

Doanh nghiệp quan tâm và có khả năng cung cấp đề nghị gửi đăng ký theo mẫu tại đường link...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 (Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)


Lịch cập nhật liên tục trong tuần
 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Ngày 30/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 (Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)


Lịch cập nhật liên tục trong tuần
 

Các Luật có hiệu lực từ năm 2020

Bước sang năm 2020, hàng loạt Luật mới có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2020

 

Tặng Danh hiệu thi đua và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Công Thương năm 2019

Ngày 31/12/2019, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Quyết định số 133/QĐ-SCT về việc tặng Danh hiệu thi đua và Giấy khen...

Tặng Danh hiệu thi đua và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Công Thương năm 2019

Ngày 31/12/2019, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Quyết định số 133/QĐ-SCT về việc tặng Danh hiệu thi đua và Giấy khen...

Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất bộ dao, muỗng, nĩa (Cutlery) và bát, đĩa, cốc tách bằng sành (Crockery) từ Việt Nam

Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc

Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất và xuất khẩu đường ăn từ Việt Nam

Một doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất và xuất khẩu đường ăn từ Việt Nam.

Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất các thiết bị dùng để nâng lên cao (Aerial Work Platform) từ Việt Nam

Một doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất các thiết bị dùng để nâng lên cao (Aerial Work Platform) từ Việt Nam

Danh sách các công ty Hungary kinh doanh hạt điều ( tiếp)

Thông tin về công ty Hungary kinh doanh hạt điều do Thương vụ Việt Nam tại Hungary cung cấp

Danh sách Hội chợ Triển lãm tại Uzbekistan trong năm 2020

Thương vụ Việt Nam tại LB Nga thông báo lịch các Hội chợ Triển lãm lớn và tiêu biểu...

Hội chợ Formex tại Thụy Điển

Hội chợ Formex là hội chợ lớn nhất khu vực Bắc Âu, chuyên về hàng nội thất, trang trí...

Quảng bá hàng nông sản, thực phẩm tại triển lãm Foodex 2020 tại Nhật Bản

Quảng bá hàng nông sản, thực phẩm tại triển lãm Foodex 2020 tại Nhật Bản Hội chợ FOODEX...

Công ty Nhật Bản cần nhập khẩu bắp cải, súp lơ xanh

Công ty AISS Nhật Bản là công ty chuyên nhập khẩu hàng rau hoa quả từ nước ngoài để bán cho...

Thông tin cho các doanh nghiệp sản xuất điều Việt Nam

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria xin giới thiệu Danh sách một số doanh nghiệp xuất khẩu điều nguyên liệu tại Nigeria

Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất mũ len, khăn quàng và vớ tất từ Việt Nam

Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc

Doanh nghiệp tại Solomon cần tìm nhà cung cấp mặt hàng tủ lạnh (loại 1 cửa và 2 cửa), tủ đông, máy giặt, bồn tắm và máy bơm nước từ Việt Nam

Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc

Doanh nghiệp Algeria cần mua hạt điều và máy tách vỏ hạt điều

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, đề nghị liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ sau để biết thêm chi...

Kết quả đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Sở Công Thương năm 2019

Ngày 19/12/2019, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Thông báo số 65/TB-SCT về việc kết quả đánh giá công chức, viên chức và...

Kết quả đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Sở Công Thương năm 2019

Ngày 19/12/2019, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Thông báo số 65/TB-SCT về việc kết quả đánh giá công chức, viên chức và...

Những quyết định quan trọng chính thức có hiệu lực từ 1/12


Siết chặt đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe; Tăng mức cho vay với học sinh...

Công ty Gouessant Aqua tìm kiếm đối tác

Công ty Gouessant Aqua của Pháp chuyên: - Sản xuất thức ăn cho cá nuôi: cá nước ngọt (cá rô...

Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất mặt hàng ba lô và túi xách từ Việt Nam

Một doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất mặt hàng ba lô và túi xách từ Việt Nam

Tìm nhà xuất khẩu sợi đay

Công ty Algeria cần tìm nhà sản xuất, xuất khẩu sợi (dây) đay.

Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất các thiết bị dùng để nâng lên cao (Aerial Work Platform) từ Việt Nam

 

Công ty Israel cần nhập khẩu đồ dùng nhà ăn làm từ mây tre nứa

Công ty Israel cần nhập khẩu các loại đồ dùng nhà ăn sử dụng 1 lần của Việt Nam làm từ tre, nứa, mây...

Doanh nghiệp Mỹ cần mua sữa đặc

Trung tâm XTTM Việt Nam tại New York có thông tin doanh nghiệp tại Mỹ cần mua sữa đặc đóng hộp (Condensed Milk)

Công ty Israel cần tìm nhà sản xuất, xuất khẩu bánh kẹo các loại của Việt Nam

Công ty Israel dưới đây có nhu cầu nhập khẩu các loại bánh kẹo (sugar candies, novelty for...

Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất nồi hơi từ Việt Nam

Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc

Địa chỉ: 9 Poate Road, Centennial Park, NSW...

Doanh nghiệp Hungary có nhu cầu nhập khẩu Bio Cashewnuts

Doanh nghiệp Hungary có nhu cầu nhập khẩu Bio Cashewnuts ( nature, salt, salt & pepper, chili...). Tổ chức,doanh nghiệp và...

Doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu các sản phẩm làm từ gỗ bần như mũ chống nắng, túi xách, hộp đựng cơm, chai nước, cốc uống… từ Việt Nam

Một doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu các sản phẩm làm từ gỗ bần như mũ chống nắng, túi xách, hộp đựng cơm, chai nước, cốc...

Sở Công Thương Gia Lai: hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2019

Ngày 05/11/2019, Sở Công Thương Gia Lai ban hành công văn số 1568/SCT-VP về việc hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng...

Sở Công Thương Gia Lai: hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2019

Ngày 05/11/2019, Sở Công Thương Gia Lai ban hành công văn số 1568/SCT-VP về việc hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng...

Tìm nhà sản xuất túi xách Việt Nam

Công ty Brilliant Merchandising SB là công ty kinh doanh và cung cấp các loại túi xách hơn...

Công ty New Zealand cần tìm nhà máy sản xuất giấy vệ sinh

 

Doanh nghiệp Hoa Kỳ cần nhà cung cấp đồ gia dụng

Công ty Jobar International Inc. thành lập năm 1972, trụ sở chính tại thành phố Carson...

Doanh nghiệp Algeria cần mua khóa cửa

Công ty Algeria cần tìm nhà sản xuất các loại khóa cửa (lock body for for PVC fokding doors...

Đối tác muốn nhập khẩu Ca Basa

Một doanh nghiệp Maroc muốn nhập khẩu cá Panga đông lạnh với các thông số như sau: Cỡ: 120...

Doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu Vải không dệt từ Việt Nam

 

Doanh nghiệp Nhật Bản tìm đối tác in và may sản phẩm cờ cá chép

Công ty TNHH Shimomura là doanh nghiệp dệt may và kinh doanh các loại máy móc, thiết bị...

Công ty Hungary có nhu cầu nhập khẩu cá fillet

Công ty Hungary có nhu cầu nhập khẩu khoảng 150 tấn cá fillet đông lạnh gồm các loại sau:
- African catfish...

Công ty New Zealand tìm kiếm nhà cung cấp sàn tre

Công ty Woodland Lifestyle cần tìm nhà cung cấp sàn tre từ Việt Nam.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2019


Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư BT; người huyện...

Doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu các thiết bị hàn từ Việt Nam

Một doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu các thiết bị hàn (như máy hàn, đuốc hàn, các thiết bị bảo hộ khi hàn, thiết bị cắt, hàn….) từ Việt Nam.

Dành cho các doanh nghiệp chế biến điều Việt Nam - Doanh nghiệp Nigeria xuất khẩu điều nguyên liệu

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria xin giới thiệu Công ty “Ganic Foods Limited” có nhu cầu xuất khẩu điều nguyên...

Doanh nghiệp Nigeria cần nhập khẩu cần nhập khẩu thức ăn cho cá

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria xin giới thiệu Công ty “Ganic Foods Limited”, có nhu cầu nhập khẩu thức ăn...

Công ty Israel nhập khẩu đồ bảo hộ lao động và đồ dùng ăn uống

Công ty Israel nhập khẩu đồ dùng bảo hộ lao động, đồ dùng nhà ăn sử dụng 1 lần, kinh doanh...

Công ty Nhật Bản cần nhập khẩu bộ ấm chén trà (Ceramic/glaas TEA WEAR Tea Pot)

Công ty Tokyo Tea Trading Co., Ltd của Nhật Bản cần nhập khẩu Tea Pot - bộ ấm trà (hình ảnh...

Công ty Mỹ cần tìm nhà sản xuất bản lề cửa

Công ty Mỹ cần tìm nhà sản xuất bản lề cửa, thông tin do Trung tâm XTTM Việt Nam tại New York cung cấp.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2019

Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; quy định mới về quản lý, sử dụng...

Doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu các sản phẩm gốm sứ từ Việt Nam

Một doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu các sản phẩm gốm sứ từ Việt Nam.

Công ty Israel cần nhập khẩu quần áo, vật dụng thể thao

Doanh nghiệp Israel nhập khẩu các loại quần áo, giầy dép, túi xách, vật dụng thể thao

...

Công ty Israel nhập khẩu trái cây chế biến, sấy khô các loại

Doanh nghiệp Israel tìm nhà sản xuất, chế biến, xuất khẩu các loại trái cây sấy khô.

​Bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 - 2021

Ngày 29/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc ​bổ...

Doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu hàng may mặc từ Việt Nam

 

Doanh nghiệp Malaysia tìm kiếm nhà cung cấp khăn choàng

Công ty Zafea Cosmetics Sdn Bhd, muốn tìm các nhà sản xuất khăn (Scarves) tại Việt Nam cho...

Công ty Mỹ tìm sản xuất bao bì

Vietrade New York có đối tác cần nhập khẩu túi đựng đồ (làm bằng giấy- Paper bags).

Công ty nước giải khát HAKUMA của Áo tìm kiếm nhà phân phối tại Việt Nam

Công ty HAKUMA của Áo (https://www.hakuma.com/) là nhà sản xuất trà đá đầu tiên trên thế...

Mời tham gia đoàn giao thương ngành hàng nông sản, thực phẩm tại Philippines

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia (XTTMQG) năm 2019, Cục Xúc tiến thương...

Doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu các loại Bình phun (Aerosol products) từ Việt Nam

Một doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu các loại Bình phun (Aerosol products) như bình phun sơn...

Doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô từ Việt Nam

Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc

Doanh nghiệp Hoa Kỳ cần nhập khẩu thảm tập Gym

Doanh nghiệp Hoa Kỳ cần nhập khẩu thảm tập Gym, thông tin do Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ cung cấp.

Doanh nghiệp Hoa Kỳ cần nhập khẩu bình hoa thủy tinh (theo mẫu sẵn)

 

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Ngày 25/7/2019, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1696/QĐ-BTP về việc Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho...

6 tỷ đồng thực hiện đề án hỗ trợ DN nhỏ và vừa tại Gia Lai

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành vừa ký Quyết định số 765/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Doanh nghiệp Hàn Quốc cần tìm nhà cung cấp mặt hàng bột xơ dừa

Doanh nghiệp quan tâm và có khả năng cung cấp đề nghị gửi đăng ký theo mẫu tại đường link...

Doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu vật liệu từ thép, nhôm và các sản phẩm chế tạo từ Việt Nam

 

Công ty Nhật Bản cần nhập khẩu gừng muối sushi

Lượng nhập khẩu 2 cont 20 tấn (có hàng là có thể nhập ngay)
Năm lần đầu tiên có thể nhập khoảng 50-100 tấn/năm...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019


Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người...

Công ty trung gian của Áo tìm kiếm nhà sản xuất bao bì thực phẩm đặc dụng

Cụ thể như sau:
- Duplex OPP dành cho sô-cô-la (giá trị trên 4 triệu EUR / năm) và các loại hạt (giá trị trên 5...

Doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu mặt hàng nước ép hữu cơ từ chanh dây và dứa của Việt Nam

 

Doanh nghiệp Việt kiều cần nhập tỏi đông lạnh

Một DN Việt kiều cần nhập tỏi khô đông lạnh (whole freeze dried garlic)

Tặng thưởng Bằng khen

Ngày 20/5/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1296/QĐ-BCT về việc tặng Thưởng Bằng khen

...

Tặng thưởng Bằng khen

Ngày 20/5/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1296/QĐ-BCT về việc tặng Thưởng Bằng khen

...

Doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam

 

Công ty trung gian của Áo tìm kiếm nhà sản xuất bao bì thực phẩm đặc dụng

Cụ thể như sau:
- Duplex OPP dành cho sô-cô-la (giá trị trên 4 triệu EUR / năm) và các loại hạt (giá trị trên 5 triệu...

Công ty trung gian của Áo tìm kiếm nhà sản xuất Thermoforming yogurt cup

Công ty trung gian của Áo tìm kiếm nhà sản xuất Thermoforming yogurt cup với số lượng lớn...

Doanh nghiệp Nigeria cần nhập khẩu bóng đèn điện Led

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria xin giới thiệu Công ty “LIGHTHOUSE LUMINAIRES CONCEPTS LTD” có nhu cầu nhập...

Doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu quả thanh long và nước dừa từ Việt Nam

 

Công ty cộng đồng người Việt ở Áo tìm kiếm nhà sản xuất hạt mùn nén gỗ (để sản xuất pallet gỗ)

Công ty cộng đồng người Việt tại Áo đang tìm kiếm nhà sản xuất hạt mùn nén gỗ (để sản xuất...

Khách hàng Algeria có nhu cầu tìm kiếm nhà sản xuất đồ gỗ khách sạn

Doanh nghiệp tại Algeria đang có nhu cầu tìm kiếm nhà sản xuất đồ gỗ khách sạn.

Doanh nghiệp Hồng Kông tìm nhà sản xuất đồ chơi trẻ em

Một doanh nghiệp Hồng Kông có nhu cầu tìm kiếm đối tác là công ty sản xuất, gia công các...

Doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu mặt hàng cửa sổ khung nhôm từ Việt Nam

 

Công ty cộng đồng người Việt ở Áo tìm kiếm nhà sản xuất than nén viên 3mm

Công ty cộng đồng người Việt tại Áo đang tìm kiếm nhà sản than nén viên 3mm (để phục vụ ống lọc gió).

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7


Lương tăng; vé máy bay trong nước tối đa 3,75 triệu đồng... là những chính sách có hiệu lực từ 1/7.

Doanh nghiệp Osaka muốn tìm và hợp tác đơn vị sản xuất mũ của Việt Nam.

Doanh nghiệp Osaka cần tìm đối tác Việt Nam là công ty sản xuất sản phẩm mũ có thể gấp lại...

Công ty Algeria có nhu cầu nhập khẩu gạch thủy tinh, lò sưởi, cuốc, xẻng.

Công ty Algeria tìm kiếm nhà sản xuất những sản phẩm sau đây:
- Gạch thủy tinh ( Glass- Block)
...

Doanh nghiệp Hồng Kông tìm đối tác sản xuất sản phẩm phục vụ Giáng sinh

Doanh nghiệp Hồng Kông có nhu cầu tìm nhà sản xuất ở Việt Nam có thể cung cấp các sản phẩm...

Tặng Cờ thi đua

Ngày 15/01/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 88/QĐ-BCT về việc tặng thưởng Cờ thi đua

...

Tặng Cờ thi đua

Ngày 15/01/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 88/QĐ-BCT về việc tặng thưởng Cờ thi đua

...

Công ty tại Hoa Kỳ muốn nhập khẩu dầu ngô (Corn Oil)

Trung Tâm XTTM Việt Nam tại New York (Vietrade New York) có đối tác muốn nhập khẩu dầu ngô (Corn oil).

Doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn tìm kiếm đối tác

Doanh nghiệp mỹ phẩm Hoa Kỳ cần tìm đối tác sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu của công ty.

Công ty tại Mỹ muốn nhập khẩu các sản phẩm: Tunafish, Sardine, Octopus

Trung Tâm XTTM Việt Nam tại New York (Vietrade New York) có đối tác muốn nhập khẩu các sản...

Doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu hóa chất dùng trong công nghiệp và nông nghiệp từ Việt Nam

Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc:

Doanh nghiệp Hoa Kỳ tìm kiếm công ty Việt Nam sản xuất đồ chơi

 

Doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu mặt hàng gỗ từ Việt Nam

Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc

Công ty Algeria có nhu cầu nhập khẩu ống mạ kẽm

Một doanh nghiệp Algeria có nhu cầu mua ống mạ kẽm để làm đường ống nước sạch.

Doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu mặt hàng gạo và xi măng từ Việt Nam

Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc:

Công ty Hoa Kỳ cần tìm nhà sản xuất vật liệu cao su

Thông tin chi tiết:

Công ty sản xuất sô-cô-la Áo Bachhalm tìm nhà cung cấp ca-cao

Công ty sản xuất sôcôla nổi tiếng của Áo - Bachhalm (http://www.bachhalm.at/en-home) đang tìm kiếm nhà cung cấp cacao...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019

Quy định mới về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công; giảm số lượng công...

Doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất giày dép bảo hộ lao động

 

Doanh nghiệp Osaka muốn tìm và hợp tác doanh nghiệp sản xuất đồ da của Việt Nam

Doanh nghiệp Osaka cần tìm đối tác Việt Nam là các công ty sản xuất để hợp tác và đặt hàng các sản phẩm:

Doanh nghiệp Hoa Kỳ cần tìm đối tác Việt Nam sản xuất xe dọn phòng khách sạn (mobile-pack large)

Với các công năng sau:

Doanh nghiệp Osaka cần tìm đối tác là Trường đào tạo nghề của Việt Nam để hợp tác triển khai dự án về sản phẩm thêu.

Giám đốc điều hành Công ty Nhật Bản sẽ sang Việt Nam và sẽ thu xếp đến gặp để trao đổi trực...

Doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất gạch nung từ đất sét

 

Công ty Jordan tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất thảm thủ công và rèm cửa

Công ty của Jordan cần nhập khẩu thảm thủ công, rèm cửa và đề nghị Thương vụ tại Israel...

Doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất túi nilon đựng rác

 

Công ty Hoa Kỳ tìm đối tác sản xuất bảng mạch

Một công ty công nghệ của Hoa Kỳ tại Austin (Texas) cần tìm kiếm các công ty điện tử...

Doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất hộp đựng dụng cụ và thùng đựng nước

Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc

Doanh nghiệp Ai cập vào Việt Nam tìm nguồn cung cấp lốp xe ô-tô

Đại diện công ty Al Pharana for Import&Trading-Địa chỉ tại 90 D Phố Ahmed Oraby, Giza...

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX)

Sáng 24/5, tại Hội trường 2/9, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị...

Công ty Nhật Bản muốn tìm nhà cung cấp khô cá Việt Nam

Công ty Kenryu Impex của Nhật Bản muốn tìm nhà cung cấp sản phẩm khô cá từ Việt Nam.

Doanh nghiệp Nigeria cần nhập khẩu quần áo trẻ em

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria xin giới thiệu Công ty “DuchPearl Limited Nigeria” có nhu cầu nhập khẩu quần...

Doanh nghiệp Nigeria cần nhập khẩu bột ngũ cốc trẻ em

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria xin giới thiệu Công ty “Seadak Nigeria Ltd & KC Bencharis Nigeria Ltd.&rdquo...

Doanh nghiệp Nigeria cần nhập khẩu tóc phụ nữ

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria xin giới thiệu Công ty “DuchPearl Limited Nigeria” có nhu cầu nhập khẩu tóc...

Doanh nghiệp Nigeria cần nhập khẩu tã giấy, kem dưỡng da, dầu cho trẻ em

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria xin giới thiệu Công ty “Seadak Nigeria Ltd & KC Bencharis Nigeria Ltd.&rdquo...

Doanh nghiệp Nigeria cần nhập khẩu hàng dệt - may

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria xin giới thiệu Công ty “AFTAAB BUSINESS NETWORK LTD...

Công ty Nhật Bản muốn tìm nhà cung cấp khô cá Việt Nam

Công ty Kenryu Impex của Nhật Bản muốn tìm nhà cung cấp sản phẩm khô cá từ Việt Nam.

Doanh nghiệp Nigeria cần nhập khẩu xe hai bánh gắn máy

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria xin giới thiệu Công ty “Seadak Nigeria Ltd & KC...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019


Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ; quy định xử lý kỷ luật cán bộ...

Doanh nghiệp Nigeria cần nhập khẩu săm lốp và phụ tùng xe máy

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria xin giới thiệu Công ty “Seadak Nigeria Ltd & KC Bencharis Nigeria Ltd.&rdquo...

Doanh nghiệp Israel tìm đối tác Việt Nam

Doanh nghiệp Israel cần nhập khẩu Thermosets – Compression molding of Bakelite, Urea and Melamine, muốn tìm kiếm...

Tìm kiếm nhà sản xuất chai, lọ thủy tinh để đựng mỹ phẩm.

Khách hàng Algeria có nhu cầu tìm kiếm nhà sản xuất lọ, chai thủy tinh dùng để đựng mỹ phẩm.

Nhà nhập khẩu Viễn Đông tìm đối tác là Nhà máy sản xuất bia Việt Nam

Công ty Nga tìm nhà sản xuất bia lon, bia chai thương hiệu Việt Nam để nhập khẩu và phân...

Công ty Singapore cần tìm nhà cung cấp sản phẩm

 

Doanh nghiệp Hàn Quốc cần tìm đối tác cung cấp sản phẩm aseptic aloe vera crush

 

Doanh nghiệp Hàn Quốc cần tìm nhà cung cấp phở cốc ăn liền

 

Công ty Fronius tìm kiếm đối tác trong lĩnh vực hàn, pin/ ác quy và năng lượng mặt trời

 

Công ty New Zealand tìm kiếm nhà cung cấp các sản phẩm nhôm, thép, cao su

Một ông ty New Zealand tìm kiếm nhà cung cấp các sản phẩm nhôm, thép, cao su. Yêu cầu chi tiết như sau:

Doanh nghiệp Hàn Quốc cần tìm đối tác sản xuất giấy ăn, giấy vệ sinh

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc nhận được yêu cầu của một doanh nghiệp Hàn Quốc có mong muốn tìm kiếm nhà máy sản xuất...

Công ty New Zealand tìm kiếm nhà cung cấp phân bón, xi măng, gỗ dán

Một công ty New Zealand tìm kiếm nhà cung cấp phân bón, xi măng, gỗ dán.

Tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Ngày 01/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 132/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 01 tập thể...

Tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Ngày 01/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 132/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 01 tập thể...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2019

Quy định về họ, hụi, biêu, phường; sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ; quy định...

Đối tác cần nhập khẩu túi xách Cabas


Đối tác Maroc cần nhập khẩu túi xách (tiếng Pháp: Sac cabas) số lượng lớn.

Công ty New Zealand tìm kiếm nhà cung cấp các sản phẩm gia dụng, quà tặng, đồ lưu niệm.

Một công ty New Zealand tìm kiếm nhà cung cấp các sản phẩm gia dụng, quà tặng, đồ lưu niệm. Chi tiết yêu cầu như sau...

Doanh nghiệp Indonesia tìm nhà cung cấp đúc khuôn phụ tùng ô tô

Thương vụ Việt Nam tại Indonesia vừa qua nhận được đề nghị của đại diện công ty PT. SKF...

Công ty Áo có nhu cầu nhập khẩu một số đồ gia dụng, lưu niệm (40.000 chiếc mỗi loại)

Doanh nghiệp Kolibri của Áo đang có nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng: móc khóa, kéo nhựa mở...

Công ty Hoa Kỳ tìm đối tác sản xuất thiết bị cơ khí


Cty Hoa Kỳ tìm đối tác để hợp tác sản xuất một số thiết bị cơ khí trong ngành xăng dầu

Công ty MeinLogo Áo có nhu cầu nhập trang sức


Công ty MeinLogo (https://www.mein-logo.com/) của Áo đang có nhu cầu nhập khẩu một số loại trang sức.

Doanh nghiệp Osaka cần đặt hàng theo hình thức OEM hoặc ODM các sản phẩm đồ chơi cho trẻ em

Doanh nghiệp Osaka cần đặt hàng theo hình thức OEM hoặc ODM các sản phẩm đồ chơi cho trẻ em.

Công ty Slovenia tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhập khẩu gỗ sồi

Công ty J&S International đang tìm kiếm đối tác Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu gỗ sồi, đặc biệt là các nhà máy/xưởng...

Công ty Mỹ cần nhập khẩu sản phẩm kim khí gia dụng, công nghiệp

Công ty Mỹ cần nhập khẩu sản phẩm kim khí gia dụng, công nghiệp.

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2019

Ngày 05/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra...

Công ty Slovenia tìm kiếm đối tác sản xuất giấy


Công ty Slovenia đang tìm kiếm các đối tác Việt Nam sản xuất giấy.

Doanh nghiệp Hoa Kỳ cần nhập khẩu túi nhựa đựng thực phẩm (stand up pouch bag with a zipper)


Một doanh nghiệp Hoa Kỳ cần nhập khẩu túi nhựa đựng thực phẩm (stand up pouch bag with a zipper)....

Doanh nghiệp Osaka cần tìm đối tác Việt Nam sản xuất và xuất nhập khẩu ca cao, sô cô laDoanh nghiệp Osaka cần tìm đối tác Việt Nam sản xuất và xuất nhập khẩu ca cao, sô cô la<...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019


Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ; điều kiện thành lập cơ...

Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm đối tác sản xuất linh/phụ kiện máy rút tiền tự động (ATM)


Doanh nghiệp Hàn Quốc cần tìm đối tác trong lĩnh vực cơ khí, điện tử... để hợp tác gia công linh/phụ kiện cho...

Công ty Nhật Bản cần đặt hàng găng tay


Công ty Nhật Bản cần đặt hàng găng tay theo hình thức OEM hoặc ODM các loại găng tay bằng vải, găng tay da hoặc giả da.

Doanh nghiệp Hàn Quốc cần nhập khẩu sản phẩm từ khoai lang


Doanh nghiệp Hàn Quốc cần tìm đối tác có thể cung cấp một số sản phẩm từ khoai lang.

Phổ biến, tuyên truyền các Luật, Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thực hiện hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ...

Doanh nghiệp Rumani cần nhập khẩu nhựa PET tái chế (Recycled Polyethylene Terephthalate in the form of hot washed Flakes)


Công ty Veroniki Ecogrup của Rumani cần nhập khẩu nhựa PET tái chế được băm nhỏ...

Công ty New Zealand tìm kiếm nhà cung cấp băng dính, túi xách tái sử dụng


Công ty Premeier Tapes NZ Ltd và Công ty ThinkEco NZ Ltd tìm kiếm nhà cung cấp các...

Doanh nghiệp tại Osaka cần tìm đối tác Việt Nam cung cấp chăn bông


Doanh nghiệp tại Osaka, Nhật Bản cần tìm đối tác Việt Nam sản xuất chăn bông. Yêu cầu cụ thể như sau:

Công ty New Zealand tìm kiếm nhà cung cấp phụ kiện đồ gỗ, đèn LED, bảng hiệu chiếu sáng


Công ty New Zealand mong muốn tìm các nhà máy Việt Nam sản xuất và cung cấp các sản phẩm sau:

Doanh nghiệp Osaka cần tìm đối tác Việt Nam sản xuất cuộn nilon đóng hàng Strech Film


Doanh nghiệp Osaka cần tìm đối tác Việt Nam sản xuất cuộn nilon đóng hàng Strech Film

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2019


Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng; quy định về giao dịch điện tử trong hoạt...

Công ty LB Nga cần tìm đối tác hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các mặt hàng gia dụng

Công ty AFALINA được thành lập từ năm 1999 và là thành viên của Phòng Thương mại và Công...

Doanh nghiệp Indonesia nhập khẩu 1500 tấn bột gỗ

Công ty Chempart Global Solution của Indonesia đang tìm mua 1500 tấn bột gỗ của Việt Nam với chất lượng tốt.

Công ty Algeria có nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất màng đựng thực phẩm

Công ty Algeria có nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất màng đựng thực phẩm (BOPP, PP...

Công ty của Áo có nhu cầu nhập khẩu lưới nhựa, lưới kim loại


Công ty Kolibri của Áo đang có nhu cầu nhập khẩu lưới làm bằng nhựa hoặc kim loại.

Công ty ML11 tìm kiếm đối tác trong lĩnh vực phần mềm quản lý doanh nghiệp

ML11 (https://www.ml11.at/) là một nhà cung cấp hệ thống CNTT cho lớp trung lưu và có 3 đơn...

Doanh nghiệp Algeria có nhu cầu nhập khẩu hải sản


Doanh nghiệp Algeria có nhu cầu tìm kiếm nhà xuất khẩu tôm đỏ và hải sản như cá bơn, cá merlan, cá kiếm, mực......

Tặng Danh hiệu thi đua và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Sở Công Thương năm 2018

Ngày 08/01/2019, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Quyết định số 10/QĐ-SCT về việc tặng Danh hiệu thi đua và Giấy khen cho...

Tặng Danh hiệu thi đua và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Sở Công Thương năm 2018

Ngày 08/01/2019, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Quyết định số 10/QĐ-SCT về việc tặng Danh hiệu thi đua và Giấy khen cho...

Tặng Danh hiệu thi đua và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Công Thương năm 2018

Ngày 07/01/2019, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Quyết định số 11/QĐ-SCT về việc tặng Danh hiệu thi đua và Giấy khen cho...

Tặng Danh hiệu thi đua và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Công Thương năm 2018

Ngày 07/01/2019, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Quyết định số 11/QĐ-SCT về việc tặng Danh hiệu thi đua và Giấy khen cho...

Doanh nghiệp Algeria có nhu cầu nhập khẩu thủy hải sản


Doanh nghiệp Algeria có nhu cầu tìm kiếm nhà sản xuất kiêm xuất khẩu tôm đỏ và hải sản như cá bơn, cá merlan...

Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm thép tấm (iron plate)


Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc nhận được yêu cầu của một doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn nhập khẩu sản phẩm...

Công ty Aquafil có nhu cầu nhập khẩu lưới đánh cá đã qua sử dụng

Aquafil là công ty đến từ Italia, nhà sản xuất ‘Nylon 6’ hàng đầu thế giới và hoạt động tại nhiều quốc gia...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019


Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019; quy định mới về thi tuyển công chức...

10 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019


Từ ngày 1/1/2019, 10 Luật có hiệu lực thi hành gồm: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo...

Kết quả đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Sở Công Thương năm 2018

Ngày 28/12/2018, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Thông báo số 68/TB-SCT về việc kết quả...

Kết quả đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Sở Công Thương năm 2018

Ngày 28/12/2018, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Thông báo số 68/TB-SCT về việc kết quả...

Ban hành Quy chế công tác Thi đua khen thưởng của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

Ngày 17/12/2018,