CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Thông tin dự án
Xúc tiến đầu tư, dự án
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành

Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

  

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Công Thương

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Công Thương

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

    

Kết quả thực hiện Chương trình 3119/CTr-UBND ngày 06/7/2016 của Ủy bannhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Gia Laicủa Sở Công Thương năm 2020

Kết quả thực hiện Chương trình 3119/CTr-UBND ngày 06/7/2016 của Ủy bannhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính...

Gia Lai: Trao giải cuộc thi báo chí tuyên truyền về cải cách hành chính

(GLO)- Chiều 22-12, tại Khách sạn Pleiku Palace (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Gala tổng kết và trao giải cuộc...

Công bố danh mục gồm 08 thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

  

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020

Thực hiện Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm...

Báo cáo tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020

Báo cáo tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020

Trả lời phản ánh, kiến nghị của : Công ty TNHH MTV Sài Gòn – Chư sê ngày 26/10/2020

   

Công bố danh mục gồm 01 Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Công bố danh mục gồm 01 Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2020

Thực hiện Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế...

Triển khai điều tra XHH đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020

  

Công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

  

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai

  

Trả lời phản ánh, kiến nghị của : Công ty TNHH MTV Sài Gòn – Chư sê ngày 11/8/2020

  

Hướng dẫn thực hiện xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

 

Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

 

Kết quả thực hiện Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm...

Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2019 và nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Gia...

Kết quả thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước Sở Công Thương giai đoạn 2011 - 2020

Giai đoạn 2011 - 2020, Sở Công Thương đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác  cải cách...

Xây dựng danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý trình Ủy ban nhân tỉnh công bố

  

Sở Công Thương chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Thời gian qua, các tổ chức chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Công Thương thực hiện công tác cải cách hành...

Triển khai công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động xúc tiến thương mại

 

Thông báo thực hiện dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

  

Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính

      

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thủ tục hành chính theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính Phủ

  

Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

  
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2022