CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Thông tin dự án
Xúc tiến đầu tư, dự án
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành
Lĩnh vực điện
 
STT Tên thủ tục Tải về
1 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương
2 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương  
3 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW tại địa phương  
4 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW tại địa phương  
5 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ đến cấp điện áp 0,4KV tại địa phương  
6 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ đến cấp điện áp 0,4KV tại địa phương  
7 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương  
8 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương  
9 Thủ tục Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện  
10

Thủ tục cấp lại thẻ an toàn điện

 
11 Thủ tục Huấn luyện cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện  
12 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực lần đầu cho các đối tượng sử dụng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
13 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực trường hợp bị mất hoặc bị hỏng cho các đối tượng sử dụng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
14 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực khi hết hạn sử dụng cho các đối tượng sử dụng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 
   

Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2022