CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Thông tin dự án
Xúc tiến đầu tư, dự án
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành
Lĩnh vực Kinh doanh khí
 
STT Tên thủ tục Tải về
I KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)  
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai
6 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai
7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn
9 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải
12 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải
II KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG)  
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải
6 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải
III KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN (CNG)  
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
6 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2022