CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Thông tin dự án
Xúc tiến đầu tư, dự án
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành
Thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

STT Tên thủ tục Tải về
1 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá  
2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá  
3 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá  
4 Cấp GCN đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương  
5 Cấp sửa đổi, bổ sung GCN đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương  
6 Cấp lại GCN đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương  
7 Cấp GXN đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu  
8 Cấp sửa đổi, bổ sung GXN đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
9 Cấp lại GXN đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
10 Cấp GCN cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
11 Cấp sửa đổi, bổ sung GCN cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
12 Cấp lại GCN cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
13 Cấp GP mua bán nguyên liệu thuốc lá
14 Cấp sửa đổi, bổ sung GP mua bán nguyên liệu thuốc lá
15 Cấp lại GP mua bán nguyên liệu thuốc lá
16 Cấp GCN đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
17 Cấp sửa đổi, bổ sung GCN đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
18 Cấp lại GCN đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
19 Cấp GP sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
20 Cấp sửa đổi, bổ sung GP sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
21 Cấp lại GP sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
22 Cấp GP bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
23 Cấp sửa đổi, bổ sung GP bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
24 Cấp lại GP bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
25 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
26 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2022