CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Xúc tiến đầu tư, dự án
Thống kê, báo cáo
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Khen thưởng, kỷ luật
Xử phạt lĩnh vực ngành
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Chính sách mới
Thông tin đấu thầu
Thông tin về dự án
Góp ý dự thảo
Hỏi đáp trực tuyến
Lịch công tác
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Danh mục phê duyệt dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2021

Danh mục phê duyệt dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2021

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2018

  

Triển khai thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

     

Công bố Quyết định số 861/QĐ-BCT ngày 18/3/2020 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các dự án thủy điện Đăk Pô Kei và Ia Hiao thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày 30/03/2020 Sở Công  Thương ban hành Quyết định số 861/QĐ-BCT ngày 18/3/2020 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các dự án thủy điện Đăk Pô Kei và Ia Hiao thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai

Phê duyệt Danh mục Dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020 - 2021

Ngày 20/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND về việc Phê...

​Bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 - 2021

Ngày 29/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc ​bổ...

Bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2021

Ngày 21/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 526/QĐ-UBND về việc Bổ sung danh mục dự án kêu gọi...

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh


Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng...

Bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2018


Ngày 15/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định Số 943/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu...

Thông tin xúc tiến đầu tư phát triển Khu công nghiệp và Khu kinh tế tỉnh Gia Lai

Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2018


Ngày 14/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định Số 766/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án kêu...

Danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai


Ngày 03/8/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 3547/UBND-NL về việc danh mục dự án ưu tiên kêu gọi...

Ban hành Quy định nội dung xúc tiến thương mại được hỗ trợ và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động xúc tiến thương mại địa phương trên địa bàn tỉnh


Ngày 14/7/2016, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định nội dung xúc tiến thương...

UBND tỉnh: Ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai


Ngày 23/5/2016, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về một số chính...

UBND tỉnh: Ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày 11/9/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích...

Tỉnh Gia Lai: Tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, tích cực hoàn thiện môi trường đầu tư


(GLO)- Gia Lai là một tỉnh miền núi biên giới nằm ở Bắc Tây Nguyên, có diện tích tự nhiên 15.536,92 km2, dân...

Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2020