CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Thông tin dự án
Xúc tiến đầu tư, dự án
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN


Dự thảo Tờ trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thuỷ điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất bán buôn hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu mà khí tải phần 1 dự thảo tại đây Tải phần 2 dự thảo tại đây

Dự thảo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử tỉnh Gia Lai năm 2021; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số Thương mại điện tử tải tại đây

Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tải tại đây

Dự thảo Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương và định mức biên chế trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành công thương tải tại đây

Dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 tải tại đây

Dự thảo danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước tải tại đây

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu của Sở Công Thương tải tại đây

Dự thảo triển khai Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ tải tại đây

Dự thảo "Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử" tải tại đây

Dự thảo " Đề án thực hiện hiệu quả tiến trình Hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham   gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có hiệp định TPP và Cộng đồng kinh tế ASEAN" tải tại đây

Dự thảo " Nghị quyết về thực hiện hiệu quả tiến trình Hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định để phát triển bền vững, khi nước ta tham gia các thỏa thuận kinh tế, thương mại mới" tải tại đây

Dự thảo "Góp ý Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020" tải tại đây

Dự thảo "Góp ý Kế hoạch nâng cao chỉ số Thương mại điện tử tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017 - 2020" tải tại đây

Dự thảo "Góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện CT số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của TTg CP" tải tại đây

Dự thảo "Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ" tải tại đây

Dự thảo sửa đổi, bổ sung QĐ 14/2017/UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh về giá dịch vụ giữ xe tải tại đây

Dự thảo "Quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các Trạm 110kV - Hợp phần II" tải tại đây

Dự thảo "Quyết định ban hành Quy chế quản lý Vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh" tải tại đây

Dự thảo "Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025" tải tại đây 

Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2022