CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Thông tin dự án
Xúc tiến đầu tư, dự án
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành

KỶ YẾU
NGÀNH CÔNG THƯƠNG GIA LAI
(1946-2012)


Ban chỉ đạo viết kỷ yếu ngành Công Thương Gia Lai (1946 - 2012)

Ban biên tập Kỷ yếu ngành Công Thương Gia Lai (1946 - 2012)

Lời giới thiệu

Sơ lược quá trình hình thành và phát triển ngành Công Thương Việt Nam (1946-2012)

Sơ lược lịch sử ngành Công Thương Gia Lai (1946-2012)

Một số bài viết của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành về ngành Công Thương Gia Lai

Các đồng chí lãnh đạo ngành Công Thương Gia Lai qua các thời kỳ và hiện nay

Phụ lục 1
Danh sách cán bộ, nhân viên ngành Công Thương Gia Lai hy sinh trong kháng chiến chống mỹ (1961 - 1974)

Phụ lục 2
Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy sở Công Thương Gia Lai (đến năm 2012)

Phụ lục 3
Tổ chức đảng và đoàn thể sở Công Thương Gia Lai (đến năm 2012)

Phụ lục 4
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của sở Công Thương Gia Lai đạt được (1989 - 2012)

Phụ lục 5
Nhà máy sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2012

Phụ lục 6
Dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2012

Phụ lục 7
Hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2012

Phụ lục 8
Một số đơn vị xuất khẩu lớn trên địa bàn tỉnh đến năm 2012

Chú thích

Mục lục

Một số hình ảnh ngành Công Thương Gia Lai


Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2022