CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Thông tin dự án
Xúc tiến đầu tư, dự án
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành

 

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC NGÀNH CÔNG THƯƠNG
(Từ năm 2015 đến T3/2020)
STT Thông tin về văn bản QPPL được lấy ý kiến Tải văn bản Góp ý văn bản
1 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Gia Lai Tải về tại đây Góp ý văn bản
2 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 Ban hành Quy định nội dung xúc tiến thương mại được hỗ trợ và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động xúc tiến thương mại địa phương trên địa bàn tỉnh Tải về tại đây Góp ý văn bản
3 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 Ban hành Quy chế, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh. Tải về tại đây Góp ý văn bản
4 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Tải về tại đây Góp ý văn bản
5 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Gia Lai quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Tải về tại đây Góp ý văn bản
6 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tải về tại đây  
7 Quyết định 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai Tải về tại đây Góp ý văn bản
8 Quyết định 18/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành công thương Tải về tại đây Góp ý văn bản
9 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 7/7/2016 Ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh
 
Tải về tại đây Góp ý văn bản
10 Quyết định 04/2004/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Gia Lai
 
Tải về tại đây Góp ý văn bản
11 Quyết định 06 /2008/QĐ-UBND V/v phê duyệt báo cáo quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ (đợt 2) tỉnh Gia Lai
 
Tải về tại đây Góp ý văn bản
12  
Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh
 
Tải về tại đây Góp ý văn bản
 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2022