CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Xúc tiến đầu tư, dự án
Thống kê, báo cáo
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Thông tin về dự án
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (nCoV)

Thư mời: Mời tham gia Phiên chợ hàng Việt năm 2020

Số hiệu: 04/TM-TTKC&XTTM Ngày ban hành: 22/09/2020
Nơi ban hành: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Loại văn bản: Thư mời
Người ký: Phó Giám đốc Trung tâm - Nguyễn Thị Bích Thu Ngày hiệu lực: 22/9/2020

Tải về