CHUYÊN MỤC

Giới thiệu Sở Công Thương
Thủ tục hành chính công
Công khai ngân sách
Tiếp cận thông tin
Chính sách mới
Quy hoạch - Kế hoạch
Xúc tiến đầu tư, thương mại
Góp ý dự thảo
Lấy ý kiến việc thực hiện các văn bản QPPL do Sở Công Thương tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành
Hỏi đáp trực tuyến

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Sơ kết 3 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày đăng bài: 15/04/2014
 
(GLO)- Ngày 11-4, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

 

Trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã bám sát chủ trương chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung các chỉ thị và ban hành chương trình, hướng dẫn nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. Nâng cao ý thức tự giác rèn luyện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo các chuyên đề trọng tâm, chủ đề hàng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đăng ký và thực hiện sổ tay “Làm theo gương Bác” phù hợp với các  nhiệm vụ công tác chuyên môn từng ngành, lĩnh vực. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các ngành theo tinh thần của Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI). Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã quan tâm thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cấp ủy tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, coi đây là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng của cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã khen thưởng 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị…

Thanh Nhật - Báo Gia Lai


Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về Sở Công Thương tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Khắc Quang - Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai 
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2020
Địa chỉ: Số 17 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269 3824 354
- Fax: 0269 3828 240 - Email: bbtsctgl@yahoo.com