CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Thông tin dự án
Xúc tiến đầu tư, dự án
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

Ngày đăng bài: 25/02/2014
Trên cơ sở tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo liên quan của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã có Hướng dẫn số 80-HD/BTGTU về việc thực hiện chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Theo hướng dẫn trên, tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chủ đề năm 2014 trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp thực hiện theo chủ đề năm 2014, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng từ trước tới nay. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề với những hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, đoàn thể, giới thiệu mô hình hay, cách làm tốt hoặc gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp ủy Đảng tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, tổ chức cho đảng viên liên hệ, đăng ký thực hiện Sổ tay “Làm theo gương Bác”, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.
 
Các đơn vị lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) của cá nhân, tập thể để tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục. Gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong công tác và sinh hoạt chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các “bệnh” tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, ganh tỵ, xu nịnh, bè phái, nói một đằng làm một nẻo, hứa mà không làm, đồng thời xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ảnh: Thanh Nhật
 

Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai học tập, nghiên cứu và tuyên truyền rộng rãi nội dung chuyên đề gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, chỉ đạo xây dựng các chuyên mục, tin bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh-truyền hình của huyện, thị xã, thành phố. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng kế hoạch, tăng cường tuyên truyền trên các chuyên mục, chuyên trang về nội dung của chủ đề năm 2014, các tập thể và cá nhân điển hình làm theo gương Bác…
 
(Nguồn: Báo Gia Lai)
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2022