CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Thông tin dự án
Xúc tiến đầu tư, dự án
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2017

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11


Quy định mới về kinh doanh rượu; chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam; tăng trợ cấp hàng...

Hiện thực hóa Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước


Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành Quyết định số 4009/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật...

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10-2017


Theo Thông tư 11/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15-10-2017, doanh nghiệp tổ chức kinh doanh trò chơi điện...

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương

Ngày 18/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1236/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2017

 

Danh mục các Luật, Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3

 

Những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 8-2017

Tăng hơn 7% lương hưu, trợ cấp cho hàng loạt đối tượng; Tăng mức phạt đối với nhiều lỗi vi phạm giao thông; Quy định mới về...

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 3-7/7


Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH; hằng năm, Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh đối thoại với thanh niên; điều tra rõ vụ...

Chính sách có hiệu lực từ tháng 6 năm 2017


Đấu giá 89.500 tấn đường nhập khẩu năm 2017; Quy định mới về nhãn hàng hóa; Cơ chế khuyến khích phát triển...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2017

 

Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Ngày 03/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên...

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4


Thi hộ bị cho thôi học; dán nhãn năng lượng với xe máy, ôtô; quy định mới về lương, phụ cấp của viên chức...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2017

 

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2017

Hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường bị phạt đến 2 tỷ đồng; đối...