CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Xúc tiến đầu tư, dự án
Thống kê, báo cáo
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Thông tin về dự án
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh)

Địa chỉ: Tầng 2, 69-Hùng Vương, Tp Pleiku, Gia Lai, ĐT 02693.888.222.
NV tiếp nhận,trả kết quả hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm và Dịch vụ công trực tuyến: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, ĐT 0934.816.771. Email - nguyenlinhnguyen711@gmail.com
NV hỗ trợ hồ sơ trực tuyến ông Lê Duy Trung, ĐT 0972.397.880, Email - vanphong.sct@gialai.gov.vn

(-


Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354