CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Chuyển đổi số
Thông tin dự án
Xúc tiến đầu tư, dự án
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành
Chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cơ quan

1. Giám đốc: Phạm Văn Binh

     - Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở; chịu trách nhiệm trước Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

     - Trực tiếp chỉ đạo, quản lý: Công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham nhũng, lãng phí; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; hoạt động đối ngoại; hội nhập kinh tế quốc tế; chuyển đổi số; thương mại điện tử và kinh tế số; công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển hàng năm, dài hạn; tài chính ngành, đầu tư công; năng lượng tái tạo; chỉ đạo thẩm định các dự án đầu tư, phát triển ngành công thương, sự nghiệp khuyến công và xúc tiến thương mại; chỉ đạo thẩm định phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung, cấp mới, thu hồi và ký tất cả các loại giấy phép ngành công thương sau khi có ý kiến thẩm định của các Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực.

     - Chủ tài khoản của Sở; Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng kỷ luật; Trưởng ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử; Trưởng ban biên tập Websiste; người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở.

     - Trực tiếp phụ trách Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. 

     - Tổ chức thực hiện và giữ mối quan hệ phối hợp với người đứng đầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh.

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Duy Lộc

     - Giúp Giám đốc quản lý, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực công nghiệp (bao gồm công nghiệp phụ trợ, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác…), tiểu thủ công nghiệp, khuyến công; cụm công nghiệp; an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm hàng hóa công nghiệp, sở hữu công nghiệp; khoa học kỹ thuật và công nghệ; lĩnh vực điện lực (trừ lĩnh vực năng lượng tái tạo), sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; lĩnh vực đất đai, lĩnh vực ngành nghề, làng nghề nông thôn, kinh tế hợp tác xã; công tác quốc phòng, an ninh của Sở.

     - Thực hiện sự phân công của Giám đốc Sở tham gia một số Ban Chỉ đạo, Hội đồng tư vấn, Tổ giúp việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quyết định riêng.

     - Phụ trách Phòng Quản lý Công nghiệp; Quản lý Năng lượng. Phụ trách lĩnh vực công thương địa phương gồm: Thành phố Pleiku, huyện Chư Păh, huyện Chư Prông, huyện Ia Grai, huyện Đức Cơ, huyện Chư Sê, huyện Chư Pưh
 
      - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

3. Phó Giám đốc: Đào Thị Thu Nguyệt:

      - Giúp Giám đốc quản lý, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực thương mại trong nước; xúc tiến thương mại; xuất khẩu, nhập khẩu; thương mại biên giới; quản lý cạnh tranh, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phòng vệ thương mại; chống phá giá, chống trợ cấp; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý thị trường; hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

     - Thực hiện sự phân công của Giám đốc Sở tham gia một số Ban Chỉ đạo, Hội đồng tư vấn, Tổ giúp việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quyết định riêng.

     - Phụ trách Phòng Quản lý Thương mại. Phụ trách lĩnh vực công thương địa phương gồm: Thị xã An Khê, huyện Đăk Đoa, huyện Mang Yang, huyện Đăk Pơ, huyện K’bang, huyện Kông Chro.
 
      - Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.


4. Phó Giám đốc: Rcom Jen

      - Giúp Giám đốc quản lý, giải quyết công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ, kỹ thuật an toàn công nghiệp, thương mại; an toàn đập và hồ chứa thủy điện; bảo vệ môi trường, phát triển công nghiệp môi trường; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; công tác dân tộc và tôn giáo; cải cách hành chính; công nghệ thông tin; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; các chỉ số năng lực cạnh tranh lĩnh vực công thương; tổng hợp hoạt động ngành công thương; công tác hành chính, văn thư - lưu trữ; quản lý, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực kiểm tra, thanh tra và xử lý vi vi phạm hành chính; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác pháp chế.

      - Thực hiện nhiệm vụ là người được chủ tài khoản ủy quyền ký thay chủ tài khoản cơ quan.

      - Thực hiện sự phân công của Giám đốc Sở tham gia một số Ban Chỉ đạo, Hội đồng tư vấn, Tổ giúp việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quyết định riêng. Trưởng ban chỉ đạo ISO của Sở.

      - Trực tiếp phụ trách Văn phòng; Thanh tra; Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi Trường. Phụ trách lĩnh vực công thương địa phương gồm: Thị xã Ayun Pa, huyện Phú Thiện, huyện Ia Pa, huyện Krông Pa.


      - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 27/12/2022.


medal