CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Chuyển đổi số
Thông tin dự án
Xúc tiến đầu tư, dự án
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành

SƠ LƯỢC SỰ HÌNH THÀNH NGÀNH CÔNG THƯƠNG GIA LAI (1946 - 2012)

Sau Cách mạng Tháng tám (1945) thành công. Tỉnh Gia Lai, năm 1946 có Ty Kinh tế - Tiếp tế tỉnh Gia Lai (tổ chức tiền thân của ngành Công Thương Gia Lai hiện nay) được thành lập. Tháng 6/1946 khi thực dân Pháp tái chiếm Gia Lai, Ty Kinh tế - Tiếp tế tạm thời giải thể để kiện toàn lực lượng. Đến tháng 5/1947 được thành lập lại là Ty Kinh tế. Năm 1952 khi sáp nhập Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh với Trung đoàn 120, thì Ty Kinh tế được sáp nhập vào Ban Hậu cần của Trung đoàn 120 hoạt động đến năm 1954. Sau khi Hiệp định Giơ- ne- vơ ký kết (7/1954 ), ta chuyển quân tập kết ra miền Bắc và Dảng bộ Gia Lai rút vào hoạt động bí mật, đấu tranh chính trị chủ tiếu, Ty Kinh tế một lần nữa phải giải tán. Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (12/1959), các ban ngành của tỉnh được hình thành trở lại, trong đó Ban Kinh Tài (tổ chức của ngành) được thành lập vào tháng 9/1960. Từ năm 1961 thành lập các tiểu ban chuyên trách về công thương trực thuộc Ban Kinh Tài, đó là: Tiểu ban Mậu dịch và Tiểu ban Công doanh. Đến năm 1966, Ban Kinh Tài tách ra thành hai ban: Ban Tài Mậu và Ban Sản xuất, lúc này phân ra Tiểu ban Mậu dịch trực thuộc Ban Tài Mậu, còn Tiểu ban Công doanh trực thuộc Ban Sản xuất.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tỉnh Gia Lai bắt tay vào ổn định tỉnh hình, khôi phục và phát triển kinh tế. Về tổ chức ngành Công Thương: Thành lập Ty Công nghiệp – Xây dựng theo Quyết định số 56-QĐ/UB tháng 9/1975 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghiệp trên địa bàn tỉnh; thành lập Ty Thương nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 20-TU ngày 12/8/1974 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Gia Lai, có chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh.

Ngày 01/11/1975 tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum sáp nhập thành tỉnh Gia Lai – Kon Tum. Theo Quyết định số 92/TC-QĐ ngày 175/1976 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai – Kon Tum, Ty Công nghiệp – Xây dựng được tác ra thành Ty Công nghiệp và Ty Xây dựng. Đến năm 1979 các Ty hành chính của tỉnh đổi thành Sở hành chính. Lĩnh vực công thương lúc này có Sở Công nghiệp và Sở Thương nghiệp.

Ngày 30/9/1991, tỉnh Gia Lai – Kon Tum được tác ra thành hai tỉnh: tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum. Về lĩnh vực công thương, tỉnh Gia Lai thành lập Sở Công nghiệp và Sở Thương mại và Du lịch (thay cho Sở Thương nghiệp cũ, bổ sung thêm chức năng quản lý Nhà nước về du lịch). Ngày 07/4/2008 theo Quyết định số 125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai “về việc thành lập Sở Công Thương trên cơ sở hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại – Du lịch; đồng thời chuyển chức năng Du lịch của Sở Thương mại – Du lịch vào Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”. Sở Công Thương Gia Lai hoạt động cho đến nay, với vị trí chức năng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương trên địa bàn tỉnh, bao gồm: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu; nhập khẩu; thương mại biên giới; quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại; kiểm soát độc quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp; bảo vệ quyền lời người tiêu dùng; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; các hoạt động khuyến công; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 27/12/2022.


medal