CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Chuyển đổi số
Thông tin dự án
Xúc tiến đầu tư, dự án
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành
Hệ thống thư điện tử tỉnh Gia Lai
 
 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

STT HỌ VÀ TÊN Chức danh Điện thoại cơ quan
(0269….......)
Hộp thư điện tử (…...@gialai.gov.vn)
I Lãnh đạo Sở      
1 Phạm Văn Binh Giám đốc 3872.753 binhpv.sct
2 Nguyễn Duy Lộc Phó Giám đốc 3720.181 locnd.sct
3 Đào Thị Thu Nguyệt Phó Giám đốc 3.824.356 nguyetdtt.sct
4 Rcom Jen Phó Giám đốc 3.887.188 jenr.sct
II Văn phòng   ĐT: 3824354
FAX: 3828240
 
5 Trần Khánh Toàn Chánh Văn phòng   toantk.sct
6 Nguyễn Thị Kim Loan Phó Chánh Văn phòng   loanntk.sct
7 Huỳnh Thị Kim Chung Phó Chánh Văn phòng   chunghtk.sct
8 Cao Văn Tuấn Chuyên viên   tuancv.sct
9 Đậu Thị Phúc Duyên Kế toán   duyendtp.sct
10 Ngô Tấn Quân Chuyên viên   quannt.sct
11 Phạm Thị Mỹ Chuyên viên   mypt.sct
12 Trần Thị Tú Trinh Chuyên viên   trinhttt.sct
13 Nguyễn Hoàng Hoài Thương Chuyên viên   thuongnhh.sct
14 Thái Văn Lộc Lái xe    
III Quản lý Thương mại   3828.151  
15 Nguyễn Văn Mão Trưởng phòng   maonv.sct
16 Nguyễn Thị Diễm Kiều Phó Trưởng phòng   kieuntd.sct
17 Nguyễn Lê Trường Phó Trưởng phòng   truongnl.sct
18 Phạm Thị Hồng Ngân Chuyên viên   nganpth.sct
19 Nguyễn Thị Hồng Chuyên viên   hongnt.sct
20 Hoàng Thanh Thanh Chuyên viên   thanhht.sct
21 Nguyễn Thị Phương Thảo Chuyên viên   thaontp.sct
IV Quản lý Công nghiệp   3830.721  
22 Nguyễn Tấn Lực Trưởng phòng   lucnt.sct
23 Hồ Quốc Hùng Phó Trưởng phòng   hunghq.sct
24 Võ Hoài Nam Chuyên viên   namvh.sct
25 Đặng Hoàng Phượng Vỹ Chuyên viên   vydhp.sct
V Thanh tra   3827.605  
26 Hoàng Hồng Điệp Chánh Thanh tra    diephh.sct
27 Nguyễn Thị Tiên Chuyên viên    tiennt.sct
         
VI Kỹ thuật an toàn - Môi trường   3823.632  
28 Nguyễn Tấn Hữu Trưởng phòng   huunt.sct
29 Hoàng Thanh Hùng Phó Trưởng phòng   hunght.sct
30 Trần Quốc Thính Chuyên viên   thinhtq.sct
31 Đặng Thị Hải Yến Chuyên viên   yendth.sct
VII Quản lý Năng lượng   3720.708  
32 Trần Đức Hưng Trưởng phòng   hungtd.sct
33 Hồ Hải Nguyên Phó Trưởng phòng   nguyenhh.sct
34 Lê Quang Thuận Chuyên viên   thuanlq.sct
35 Hà Hải Long Chuyên viên   longhh.sct
TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
I Lãnh đạo Trung tâm      
1 Nguyễn Thị Bích Thu Giám đốc Trung tâm 3871.191 thuntb.sct
2 Ngô Quốc Thịnh Phó giám đốc Trung tâm   thinhnq.sct
II Phòng Tổ chức - Hành chính   3.830.835  
3 Phùng Văn Thương Phó Trưởng phòng
 phụ trách
  thuongpv.sct
4 Ngô Thị Hoa Phó Trưởng phòn   hoant.sct
5 Bùi Tấn Phát Kế toán   phatbt.sct
III Phòng Khuyến công & TVCN   3.871.491  
6 Nguyễn Hiền Quốc Việt Trưởng phòng   vietnhq.sct
7 Mai Thanh Hải Chuyên viên   maimt.sct
8 Nguyễn Minh Huy Chuyên viên   huynm.sct
9 Nguyễn Thị Thanh Tiền Chuyên viên   tienntt.sct
10 Phạm Thị Thu Chuyên viên   thupt.sct
IV Phòng Xúc tiến thương mại   3.871.490  
11 Nguyễn Thị Thúy Phượng Trưởng phòng   phuongntt.sct
12 Lê Hải Nguyên Chuyên viên   nguyenlh.sct
13 Đinh Thụy Hà Tiên Chuyên viên   tiendth.sct
14 Lê Thị Thanh Diệu Chuyên viên   dieultt.sct
15 Nguyễn Ngọc Quân Chuyên viên   quannn.sct

Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 27/12/2022.


medal